logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Predgovor za proročanstva

(p r o č i t a t i)

 

Molimo svakog ko bude čitao ova proročanstva (odnosno naše dešifrovanje proročanstava iz Svetog Pisma) da ima u vidu sljedeće stvari:

Iz ovog što iznosimo bi se vrlo lako moglo zaključiti da favorizujemo neke narode naspram drugih, da obilježavamo neke državne tvorevine kao negativne ili čak sluge đavola, dok druge smatramo Božijim odabranim narodima i državama. U principu, to uopšte nije tako. Međutim, svojim ponašanjem ljudi sami preuzimaju određene uloge i odgovaraju onom što je zapisano.

Na stranu naša lična mišljenja i želje, iznosimo samo ono što smo i kako smo pronašli, i što se u krajnjoj liniji događajima potvrdilo i potvrđuje.

Svi su ljudi braća i samo njihovo pojedinačno i kolektivno ponašanje na Zemlji određuje njihovu pozitivnost ili negativnost pred Božijim očima, a mi ljudi najbolje je da i ne sudimo jedni druge jer su naše spoznaje o bilo kome i bilo čemu vrlo ograničene i skučene.

S druge strane, pojave i ljudske tvorevine (pogotovo one koje su od izrazitog značaja za sudbinu ljudi na Zemlji) se mogu pronaći u Svetom Pismu i neke imaju pozitivnu, neke negativnu, a većina mještovitu pozitivnu ili negativnu ulogu (zavisno od konteksta).

Bez obzira na to što smo pronašli neku takvu tvorevinu (npr. SAD za koje postoji čitav niz upozorenja ili NATO koji smo pronašli kao jednu od Zvjeri u Otkrivenju) kao negativnu u određenom kontekstu, to ne mora da znači ništa za nekog Amerikanca ili čak mnoge Amerikance ili pripadnike NATO -a koji su se izdvojili svojim ponašanjem i djelovanjem iz onoga radi čega su kolektivno u negativnom kontekstu zapisani.

Sličan je slučaj i npr. sa Hrvatskom čija teritorija čini razjapljenje čeljusti velike zmije kako smo je dešifrovali u 12 poglavlju Otkrivenja, ali to prije svega je zbog toga što je i ona i svi drugi koji su podržavali raspad bivše SFRJ sa bilo koje strane bila svjesno ili nesvjesno instrument bjelosvjetskih spletkara koji ne žele dobro nikome osim sebi (mada se trude da se marketniški predstave kao veliki čovjekoljubi i "poštovaoci hrišćanskih vrlina") i u tom cilju manipulišu i cijelim nacijama koje su na razne načine učinili svojim slugama.

Ali to ne znači ništa za bilo kog čovjeka ili grupu ljudi u Hrvatskoj koji nije podlegao njihovom psihološkom diktatu, koji je svjestan da se na tuđoj nesreći ne gradi sopstvena sreća i koji ljude posmatra po njihovoj stvarnoj vrijednosti a ne po pripadnosti nečemu. Kao u Hrvatskoj tako i svugdje.

S druge strane Savska dolina (koja je izrazito pozitivno područje) je svojim većim dijelom smještena baš u Hrvatskoj.

Iako bi se iz našeg tumačenja (pogotovo 12. poglavlja Otkrivenja) možda površno moglo zaključiti da su Srbija i Republika Srpska izrazito pozitivne (ili Srbi kao narod), mi smo najbolji svjedoci da narod ovdje vrlo slabo djelima i ponašanjem podržava takvu sliku. Predispozicije postoje, i uloga koju je zbog kolektivnih osobina ovog življa dodijeljena je u principu pozitivna (i zaista malo koji narod na Zemlji bi se usudio na ovakav način i ovako dugo prkositi svjetskim silnicima), ali na žalost sve zasad ostaje uglavnom samo na tom prkosu, a vrlo malo se ostvaruje od one druge i mnogo važnije uloge, kamena temeljca istinskog duhovnog buđenja ljudi na Zemlji.

Ako se ovako nastavi, vrlo lako bi se moglo desiti da budu samo kamen na koji će se spotaći svjetski silnici, ali onda da budu dobro prorešetani ili u krajnjem slučaju jednostavno rasijani i zamijenjeni nekim narodom koji će biti manje tvrdoglav kada je duhovna promjena u pitanju (osim onih pojedinaca i grupa koji dožive istinsku, unutrašnju duhovnu promjenu). Jer ovo područje ima svoju ulogu, a samo milošću Božijom na njemu sada žive oni koji žive, ali to se može i promijeniti.

To ne bi bilo prvi put da se tako nešto desi jednom "izabranom Božijem narodu" ili "nebeskom narodu" kako mnogi vole za sebe da misle.

A sveukupni cilj Božijeg djelovanja nije da se bilo koji narod ili pojedinac uzdiže nad druge, nego da svako da svoj doprinos da bi svima bilo dobro, a da se sa Zemlje iskorjene svi oni (i sve ono) koji ometaju druge u životu ili žele da dominiraju nad drugima! Jer Zemlji je namijenjena rajska budućnost, a ne propast. A Isus Hrist je rekao i to potvrdio ličnim primjerom : "Ko hoće da bude prvi među vama, neka služi drugima!"

 

Tumačenje 12. poglavlja Otkrivenja

Diskusija na forumu o ovoj temi

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice