logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Šri Činmoj

biografija


šri činmoj

 

Šri Činmoj (Sri Chinmoy) je prosvetljeni duhovni Učitelj koji se posvetio tome da nadahnjuje i služi onima koji tragaju za dubljim smislom života. Svojim učenjem i meditacijom, predavanjima, spisima i sopstvenim životom koji predstavlja posvećeno služenje čovečanstvu, nastoji drugima pokazati kako da pronađu unutrašnji mir i ispunjenje.

Šri Činmoj se rodio 1931. u Bengalu i stupio u ašram (duhovnu zajednicu) u dvanaestoj godini. Intenzivna duhovna praksa koju je tu sprovodio, uključivala je i po četrnaest sati meditacije dnevno, pisanje poezije, eseja i posvećenih pesama, nesebičnu službu i bavljenje atletikom. Još u ranoj mladosti imao je niz dubokih duhovnih iskustava i postigao duhovno prosvetljenje. U ašramu je ostao 20 godina produbljujući i proširujući postignuto ostvarenje, a 1964. je došao u Njujork da bi svoje unutrašnje bogatstvo podelio sa iskrenim tragaocima.

Danas je Šri Činmoj duhovni učitelj učenicima u više od 200 centara širom sveta. On podučava "Put srca", za koje oseća da je najjednostavniji način da se veoma brzo duhovno napreduje. On uči da tragalac, meditirajući na svoje duhovno srce, može da otkrije svoje unutrašnje blago: mir, radost, svetlost i ljubav.

Prema Šri Činmoju, uloga duhovnog učitelja jeste da tragaocima pomogne da žive na takav način da ta unutrašnja blaga mogu da prosvetle njihove živote. On u unutrašnjem životu podučava svoje učenike i podiže njihovu svest ne samo preko njihovih očekivanja, već čak i više nego što su oni u stanju da zamisle. Zazvrat, on od svojih učenika traži da redovno meditiraju i pokušaju da neguju unutrašnje osobine koje on za njih iznosi na površinu.

Šri Činmoj uči da je za tragaoca ljubav najneposredniji put da se približi Svevišnjem. Kad dete voli svog oca, ono ne mari koliko je njegov otac veliki u očima drugih; pomoću svoje ljubavi dete oseća samo svoje jedinstvo sa ocem i onim što on ima. Isti pristup primenjen na Svevišnjeg dozvoljava tragaocu da oseti da su Svevišnji i Njegova Večnost, Beskonačnost i Besmrtnost i njegovi sopstveni. Filozofija ljubavi, kako objašnjava Šri Činmoj, izražava najdublju vezu između Boga i čoveka, koji su vidovi iste jedinstvene svesti. U životnoj igri, čovek ispunjava sebe u Svevišnjem tako što shvata da je Bog njegovo sopstveno više ja. Svevišnji se otkriva u čoveku, koji služi kao njegov instrument za preobražaj i usavršavanje sveta.

Put Šri Činmoja ne završava se prosvetljenjem. Kad ostvarimo Najviše, neophodno je da tu stvarnost ispoljimo u svetu koji nas okružuje. Po rečima Šri Činmoja "velika je stvar popeti se na drvo mangoa, ali to nije dovoljno. Moramo opet sići dole da bismo razdelili plodove mangoa i svet učinili svesnim njihovog značaja. Sve dok to ne učinimo, naša uloga nije potpuna i Bog neće biti zadovoljan i ispunjen."

Prema indijskoj tradiciji, Šri Činmoj za svoje duhovno vođstvo ne traži naknadu, niti naplaćuje svoja mnogobrojna predavanja, koncerte i javne meditacije. Njegova jedina naknada, kako sam kaže, je unutrašnji vapaj tragaoca. Lično je zainteresovan za svakog svog učenika, i kad nekog učenika prihvati, potpuno preuzima odgovornost za njegov unutrašnji napredak.

Njegov metod duhovnog samorazvoja izuzetno je prilagođen savremenom čoveku, i on ne traži izolaciju i povlačenje u samoću da bi se postigla najviša spoznaja već, naprotiv, od duhovnog tragaoca zahteva da ostane u svetu, da radi na sebi, i menjajući sebe, menja i svoju okolinu.

Šri Činmoj ogromnu pažnju i energiju posvećuje radu za svetski mir, zbog čega ga nazivaju i sanjarom o miru. On dva puta nedeljno vodi meditacije za delegate i osoblje Ujedinjenih nacija u Njujorku. Osnivač je najveće mirovne manifestacije svih vremena, Trke mira, a od 1984. za hiljade slušalaca širom sveta daje besplatne koncerte posvećene miru.

Ovaj veliki savremeni učitelj nastoji da svoju duhovnu spoznaju ispolji kroz različite kreativne kanale: književnost, muziku, slikarstvo, sport...Kao pisac, izdao je preko 1000 knjiga duhovne poezije, aforizama, eseja, kratkih priča, drama i predavanja. Kao slikar, stvorio je preko 140 000 slika, i preko 9 miliona crteža ptica, a kao muzičar komponovao preko 14 000 pesama i instrumentalnih dela. (Impresivno zar ne!?)

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice