logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Osho

izvodi iz knjige "Tantra, spiritualnost & seks"

osho

 

 

Bilo šta da radite, radite sa razumijevanjem i potpuno, čak i seks.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bijes je uvijek ružan, seks nije. Ponekad je to ono najljepše što postoji, ali samo ponekad. Kad je susret savršen, kad dvoje postane jedan ritam, kad njihov dah postane jedan i njihova prana teče u krugu, kada dvoje potpuno nestanu i dva tijela postanu jedna cjelina, kada negativno i pozitivni, muško i žensko nisu više tu, onda je seks ono najljepše što postoji.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zaboravite civilizaciju kao da nikad nije ni postojala. Vratite se u rajski vrt. Odbacite jabuku, voće sa drveta spoznaje. Budite Adam i Eva u rajskom vrtu prije nego što su protjerani. Vratite se! Budite kao nevine životinje i dopustite vašoj čulnosti da se ispolji. Nikad više nećete biti isti. Dvije stvari će se desiti: seksualnost će nestati, seks može ostati, ali seksualnost će potpuno nestati i kada nema seksulanosti, seks je božanstven. Kada umna požuda nije prisutna, kada ne mislite o tome, kada to postane jednostavno učestvovanje - potpuni čin, kretanje čitavog vašeg bića, ne samo uma - božanski je. Seksualnost će prvo nestati, a onda može i seks nestati jer jednom kad upoznate njegovu dubinu možete doći do jezgra i bez seksa. Ali vi ne poznajete to dublje jezgro, kako ga dakle možete dosegnuti? Prvi letimičan pogled dolazi kroz potpuni seks. Kad ga jednom upoznamo tim putem se može putovati i na druge načine. Samo gledajući cvijet, možete dostići istu ekstazu u kojoj ste kada se susretnete sa svojim bračnim drugom. Samo gledajući u zvijezde možete se pokrenuti ka njima. Pošto ste jednom upoznali put, znate da je unutar vas. Bračni drug vam samo pomaže da ga upoznate, a vi pomažete svom bračnom drugu da ga upozna. On je u vama! Onaj drugi je bio samo provokacija, onaj drugi je bio samo izazov koji vam je pomogao da spoznate nešto što je oduvijek bilo u vama. A to je ono što se dešava između učitelja i učenika. Učitelj može da vam postane samo izazov koji će vam pokazati ono što je oduvijek bilo skriveno u vama. Učitelj vam ne daje ništa. On ne može da daje, nema što da se radi. Sve što može da se da je bezvrijedno jer će to biti samo neka stvar. Vrijedno je ono što ne može da se da, već samo da se izazove. Učitelj vas samo izaziva, da vam pomogne da dođete do tačke gdje shvatate nešto što je već tu. Kada to jednom upoznate, nestaje potreba za učiteljem.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Stare religije i dalje bacaju prokletstvo na bijes i seks kao da oboje pripadaju istoj kategoriji. Ali ne! Bijes je uništavajući, seks je kreativan. Sve stare religije bacaju prokletstvo na njih na sličan način kao da su bijes i seks, pohlepa i seks, ljubomora i seks podjednaki. Ali nisu! Ljubomora je destruktivna! Nikad nije stvaralačka, ništa iz nje ne može izaći. Bijes je uvijek destruktivan, ali sa seksom nije tako! Seks je izvor kreativnosti. Božansko biće ga je koristilo za stvaranje. Seksualnost je baš kao ljubomora, bijes i pohlepa - uvijek je destruktivna. Seks nije, ali mi ne poznajemo čist seks. Poznajemo samo seksualnost. Osoba koja gleda pornografske slike, ili onaj koji ide da vidi film o seksualnim orgijama, ne traži seks, on traži seksualnost. Ima osoba koje znam koje ne mogu voditi ljubav sa svojim ženama ako prvo ne pogledaju neke prljave časopise, ili knjige, ili slike. Kada vide te slike, uzbude se. Prava žena im nije ništa. Slika, slika golotinje, mnogo im je uzbudljivija. To uzbuđenje nije u utrobi. To uzbuđenje je u umu, u glavi. Seks koji se prenosi u glavu jeste seksualnost, razmišljanje o njemu jeste seksualnost. Proživljavati ga, nešto je sasvim drugo, i ako ga možete proživjeti, možete zaći iza njega. Sve što se potpuno iživi vodi vas iza. Zato ne bojte se ničega. Iživite sve!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Želite biti voljeni, to je osnovna potreba, prirodna, ali može se preobratiti u pogrešnu dimenziju. Na primjer, potreba ljubavi, biti voljen, može se osjećati kao pogrešna potreba, ako pokušate privući pažnju drugih na sebe. Želite da drugi obrate pažnju na vas. Možete postati politički vođa - velike mase obraćaju pažnju na vas, ali prava i osnovna potreba je da budete voljeni, i čak ako čitav svijet obraća pažnju na vas ta osnovna potreba ne može da se ispuni. Tu osnovnu potrebu može da ispuni jedna jedina osoba koja vas voli, koja obraća pažnju na vas zbog ljubavi. Kad volite nekoga obraćate mu pažnju. Pažnja i ljubav su u dubokom međusobnom odnosu. Ako potisnete ljubavnu potrebu, ona postaje simbolična potreba - treba vam pažnja drugih. Možete je dobiti, ali ni tada neće biti ispunjenja. Potreba je pogrešna, odvojena od prirodne osnovne potrebe. Ova podjela u ličnosti zove se neuroza.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Seks može biti veoma duboko ispunjenje i može da vas vrati cjelini, vašem prirodnom, stvarnom biću iz mnogo razloga. Te razloge treba razumjeti. Jedan, seks je potpuni čin. Izbačeni ste iz svog uma, iz ravnoteže. Zato postoji toliko straha od seksa. Identificirani ste sa umom, a seks je neumni čin. Ostajete bez glave. U tom činu nemate uma. Nema razmišljanja, nema mentalnog procesa. A ako postoji mentalni proces, nema pravog, autentičnog čina. Onda nema orgazma, nema ispunjenja. Onda sam seksualni čin postaje lokalna stvar, nešto moždano. U cijelom svijetu, tako mnogo žudnje, tako mnogo želje za seksom, i to ne zato što je svijet postao seksualniji. To je zato što ne možete uživati u seksu kao u potpunom činu. Svijet je ranije bio mnogo seksualniji, čulniji. Zato onda i nije bilo toliko žudnje za seksom. Ova žudnja pokazuje da ono stvarno nedostaje i da smo mi pogrešni. Sav moderan um je postao seksualan, jer sam seksualni čin nije više tamo. Čak je i seksualni čin prebačen u um, postao je mentalan. Razmišljate o njemu...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tantra koristi seksualni čin da od vas napravi cjelinu, ali u njemu se morate kretati sa meditacijom, morate se kretati u njemu zaboravljajući sve što ste čuli o seksu, učili o seksu, što vam je reklo društvo, crkva, religija, učitelji... Zaboravite sve i uključite se u svoju potpunost. Zaboravite kontrolisati! Kontrola je prepreka. Neka vas posjeduje; nemojte ga kontrolisati. Krećite se u njemu kao da ste poludjeli - bezumlje izgleda kao ludilo. Postanite tijelo, postanite životinja, jer je životinja cjelina. I kakav je moderan čovjek, samo seks izgleda da je najlakša mogućnost da od vas načini cjelinu, jer seks je najdublji biološki centar u vama. Rođeni ste izvan njega. Svaka vaša ćelija je seksualna ćelija. Čitavo vaše tijelo je fenomen seksualne energije.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Prva sutra kaže:

Na početku seksualnog sjedinjavanja zadržite pažnju na vatri u početku, i, tako nastavljajući, izbjegnite pepeo na kraju.

I to je sva razlika. Za vas, seksualni čin je olakšanje. I kada se krećete u njemu, žurite. Želite samo olakšanje. Prekomjerna energija biće oslobođena, osjećati ćete se lakše. Ova lakoća samo je vrsta slabosti, suvišna energija stvara napetosti, uzbuđenja. Osjećate da se nešto treba učiniti. Kad se energija oslobodi osjećate se slabo. Tu slabost možete uzeti kao relaksaciju jer nema više uzbuđenja, nema više suvišne energije, možete se opustiti. Ali to opuštanje je negativno opuštanje. Ako se možete opustiti samo odbacivanjem energije to je vrlo visoka cijena. A to opuštanje može biti samo fizičko. Ne može ići dublje i ne može biti duhovno. Ova prva sutra kaže da ne žurite sa krajem. Ostanite u početku. Početni dio je opušteniji, topliji, ali ne žurite kraju. Zaboravite ga potpuno.

Na početku seksualnog sjedinjavanja, zadržite pažnju na vatri u početku...

Dok ste u toku, ne razmišljate o olakšanju. Ostanite sa tom energijom. Ne tražite ejakulaciju. Zaboravite je potpuno! Budite cjelina u tom toplom početku. Ostanite sa osobom koju volite kao da ste postali jedno. Stvorite krug. Postoje tri mogućnosti: dvoje ljubavnika mogu stvoriti tri figure. Geometrijske figure. Možda ste čak i čitali o tome ili ste vidjeli jednu staru alhemijsku sliku na kojoj muškarac i žena stoje nagi unutar geometrijskog oblika. Jedan oblik je kvadrat, drugi je trokut, a treći krug. Ovo je jedna od starih alhemijskih i Tantra analiza seksualnog čina. Obično kada ste u seksualnom činu postoje četiri osobe, ne dvije - to je kvadrat. Tu su četiri ugla: jer ste vi sami podijeljeni na dvoje - dio koji misli i dio koji osjeća - i vaš partner je podijeljen na dvoje. Vi ste četiri osobe. Gužva je. A tu zaista ne može biti dubokog susreta. Postoje četiri ugla, i susret je jednostavno pogrešan. Izgleda kao susret, ali nije. Tu ne može biti zajedništva, jer je vaš dublji dio sakriven, a i dublji dio vašeg partnera je sakriven. Susreću se samo dvije glave, susreću se samo dva procesa razmišljanja, a ne dva procesa osjećanja. Oni su sakriveni. Druga vrsta susreta može izgledati kao trokut. Vi ste dvoje - dva ugla osnove. U jednom iznenadnom trenutku postajete jedno kao treći ugao trokuta. Ali iznenada... dvojstvo je izgubljeno i postajete jedno. Ovo je bolje nego susret oblika kvadrata, jer bar u jednom momentu postoji jedinstvo. To jedinstvo daje zdravlje, vitalnost. Ponovo se osjećate živim i mladim. Ali treće je najbolje, i treće je Tantra susretanje: postajete krug. Nema uglova, i susret ne traje samo moment. Susret je u stvari bezvremenski; u njemu nema vremena. A to se može desiti samo ako ne tražite ejakulaciju. Ako je tražite to će postati susretanje u obliku trokuta - jer u trenutku ejakulacije izgubljena je točka dodira. Ostanite u početku, ne krećite se prema kraju. Kako ostati u početku? Mnogo toga treba zapamtiti. Prvo: ne uzimajte seksualni čin kao da ide u bilo kojem pravcu. Ne uzimajte ga kao način - on je sam po sebi kraj. Njemu nema kraja - on nije način. Drugo: ne mislite na budućnost; ostanite u sadašnjosti. A ako ne možete ostati u sadašnjosti u samom početku seksualnog čina, nikada ne možete ostati u sadašnjosti, jer je sama priroda čina takva da vas baca u sadašnjost. Ostanite u sadašnjosti. Uživajte u susretu dva tijela, dvije duše, i pređite jedno u drugo. Zaboravite da igdje idete. Ostanite u trenutku koji nigdje ne ide i istopite se. Toplota, ljubav treba stvoriti situaciju u kojoj ćete se stopiti jedno u drugo. Zato ako nema ljubavi seksualni čin je ishitren čin. Ako nemam ljubavi koristite drugu osobu; druga osoba je samo sredstvo i ta druga osoba koristi vas. Eksploatišete jedno drugo, ne stapajući se jedno sa drugim. S ljubavi se možete stopiti. Ovo stapanje u početku dati će mnogih novih uvida. Ako ne žurite da završite čin on postaje sve manje i manje seksualan a sve više i više duhovan. Seksualni organi se također stapaju jedan u drugi. Duboko tiho zajedništvo dešava se između dvije energije tijela, i tada možete satima ostati zajedno. Ovo zajedništvo postaje dublje i dublje kako vrijeme prolazi. Ali ne razmišljajte. Ostanite u trenutku, duboko prožeti. To postaje ekstaza, samadhi. I ako znate to, ako to možete osjetiti i shvatiti, vaš seksualni um postati će neseksualni.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Oba partnera se susreću jedno u drugom, daju jedno drugom vitalnu energiju. Postaju krug, a njihova energija se počinje kretati kružno. Daju život jedno drugom, obnavljaju život. Nema gubitka energije. U stvari dobiva se više energije jer kroz kontakt sa suprotnim spolom svaka vaša ćelija je izazvana, uzbuđena. I ako možete ući u to uzbuđenje ne vodeći ga vrhu, ostajući na početku, ne pregrijavajući se, ostajući topao, te dvije toplote će se susresti. Možete produžiti čin veoma dugo. Bez ejakulacije, bez odbacivanja energije, on postaje meditacija. A kroz nju postajete cjelina. Kroz nju vaša podijeljena ličnost nije više podijeljena, to je premošteno. Sva neuroza je u podijeljenosti. Ako ste ponovo jedno, ponovo ste postali dijete, nevini.

"Na početku seksualnog sjedinjavanja, zadržite pažnju na vatri u početku, i, tako nastavljajući izbjegnite pepeo na kraju."

Ako postoji ejakulacija, energija je rasuta. Tada više nema vatre. Jednostavno ste oslobođeni energije a da ništa niste postigli.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ova druga sutra kaže:

"Kada u takvom zagrljaju osjetite treperenje kao lišće, uđite u to treperenje. Dok u takvom zagrljaju - u tako dubokom zajedništvu sa osobom koju volite - osjećanja trepere kao lišće, uđite u to treperenje.

Snažan vjetar puše i drvo se njiše, čak se i korijenje trese, svaki list treperi. Budite baš kao neko drvo! Snažan vjetar puše, a seks i jeste snažan vjetar - snažna energija koja puše kroz vas. Treperite! Vibrirajte! Dozvolite svakoj ćeliji u tijelu da pleše. Ovo će biti dobro za oboje. Voljena osoba također pleše, svaka ćelija vibrira. Samo se tada možete sresti. I taj susret tada nije mentalni - to je susret vaših bioenergija. Uđite u to treperenje, i za to vrijeme nemojte ostati po strani, nemojte biti posmatrač, jer um je posmatrač. Nemojte stajati po strani! Budite treperenje, postanite treperenje. Zaboravite sve i postanite treperenje. To ne znači da vam tijelo treperi: to ste vi, čitavo vaše biće. Postali ste samo treperenje. Tada tu nisu dva tijela, dva uma. U početku dvije energije treperenja... a na kraju samo krug, ne dvoje. Što će se desiti u tom krugu? Postati ćete dio egzistencijalne snage - ne društveni um, već egzistencijalna snaga. Biti ćete dio čitavog kozmosa: u tom treperenju biti ćete dio čitavog kozmosa. To je trenutak velikog stvaranja. Niste više čvrsta tijela. Postali ste tečni, uplovljavate jedno u drugo. Um je izgubljen. Podjela je izgubljena. Imate jedinstvo.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A što je loše u uživanju? Što je loše u tome da budete sretni? Ako je nešto loše to je uvijek nesreća, jer nesretna osoba stvara svuda nesreću oko sebe. Budite sretni! I seksualni čin, ljubav može biti jedan od najdubljih načina na koji se sreća može doseći. Tantra ne uči seksualnosti. Jednostavno kaže da seks može biti izvor sreće. I kada jednom upoznate tu sreću, možete ići dalje, jer sada čvrsto stojite u stvarnosti. Ne može se zauvijek ostati u seksu, ali možete ga koristiti kao odskočnu dasku. I kad jednom upoznate ekstazu seksa, možete razumjeti o čemu govori mistika - veći orgazam, sveopći orgazam.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nemojte biti lažni. Seks je tu. Duboka mogućnost, veliki potencijal. Koristite ga. I što je loše ako ste u njemu sretni? Zaista, sve moralnosti su protiv sreće, neko je sretan i osjećate da je nešto pošlo loše. Kad je neko tužan, sve je u redu. Živimo u neurotičnom društvu u kome su svi tužni. Kad ste tužni, svi su sretni jer mogu da suosjećaju s vama. Kad ste sretni, svi gube. Što rade s vama? Kad neko suosjeća sa vama pogledajte ga u lice. Lice mu blista, unutrašnji sjaj mu dolazi na lice, sretan je dok suosjeća. Ako ste sretni, nema mogućnosti - vaša sreća će stvoriti tugu kod drugih, vaša nesreća stvara sreću. To je neuroza! I sami korijeni izgleda da su ludi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tantra kaže, budite stvarni, budite kakvi jeste. Sreća nije loša, dobra je. Nije grijeh. Samo je tuga grijeh, samo je jad grijeh. Biti sretan je vrlina, jer sretna osoba neće drugima stvoriti nesreću. Samo sretna osoba jeste i može biti podloga za sreću drugih.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tantra kaže da ne pokušavate ići protiv seksa, jer ako idete protiv seksa i pokušate da stvorite stanje brahmacharya, celibata, čistoće, to je nemoguće - to je samo čarobnjaštvo. Bez znanja što je seksualna energija, bez znanja od čega se seks sastoji, bez dubokog ulaženja u njegovu stvarnost, njegove tajne, možete stvoriti ideal brahmacharya. Ali što ćete učiniti? Jednostavno ćete ga potisnuti. A osoba koja potiskuje seks je seksualnija nego osoba koja je u njega uključena, jer kroz uključenje se oslobađa energija, kroz potiskivanje ona se stalno kreće po vašem organizmu. Osoba koja potiskuje seks počinje ga svugdje vidjeti. Sve postaje seksualno. Ne da je stvarno sve seksualno, ali sada ta osoba stvara slike. Sada stvara slike! Njegova vlastita skrivena energija sada se projicira. Svugdje će gledati i svugdje će vidjeti seks. I zato što osuđujete sebe, početi ćete osuđivati svakog. Ne možete pronaći moralistu koji ne osuđuje; osuđuje svakoga, svako je loš. To je dobro osjećanje. Ego mu je ispunjen. Ali zašto svi griješe! Zato što svugdje vidi ono što potiskuje. Njegov vlastiti um će postajati sve više i više seksualan i sve će se više plašiti. Ova brahmacharya je perverzna, neprirodna.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Što dublje možete uživati, u vama je rođena dublja ljudskost. I ako vaš seksualni čin može postati meditativan, ekstatičan, dodirnuta je najviša tačka.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Poznavati seks znači poznavati život.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jednostavno ne žurite, jer seks ne služi da se negdje krećete. Ne idete nikuda. To je samo igra. Nema cilja. Nigdje ne treba stići, zašto žuriti?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kada kažem "seksualni čin", to izgleda kao napor. Nije! Samo se počnite igrati sa voljenom osobom. Samo se igrajte, osjećajte jedno drugo, baš kao mala djeca koja se igraju ili kao psi koji se igraju, životinje koje se igraju. Samo se igrajte, i uopće ne mislite o seksualnom činu. Može se desiti, ne mora se desiti. Ako se desi samo kroz igranje odvesti će vas do doline mnogo lakše. Ako mislite o njemu, onda ste već ispred sebe: igrate se sa voljenom osobom ali mislite o seksualnom činu. Onda je igranje lažno. Niste prisutni, a um vam je u budućnosti. I taj um će se uvijek kretati u budućnosti. Kada ste u seksualnom činu, um razmišlja kako ga završiti. To je uvijek pred vama. Ne dozvolite to! Samo se igrajte i zaboravite bilo kakav seksualni čin. Desiti će se. Dozvolite mu da se desi. Onda će biti lako opustiti se. A kada se dogodi, samo se opustite. Budite zajedno. Budite jedno drugom u stvarnosti i osjećajte se sretno.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Neko je upitao, "Jučer ste rekli da treba biti potpuno u ljubavnom činu." - uživati u njemu, osjećati ga, ostati u njemu i kada se tijelo počne tresti, budite treperenje. Netko je upitao, "Čemu nas učite - zadovoljenju? To je perverzno!" Ovdje vam govori lažna ličnost. Lažna ličnost je uvijek protiv uživanja u bilo čemu, uvijek je protiv vas. "Ne smijete uživati". Uvijek je zato da se nešto posvećuje - da se posvećujete vi, da se posvećujete za druge. To izgleda divno jer smo odrasli s tim: "Žrtvuj se za druge - to je altruizam! Ako pokušaš uživati, sebičan si." I u trenutku kad neko kaže da je to sebično, to postaje grijeh. Ali kažem vam, Tantra je u osnovi drugačiji pristup. Tantra kaže, ako vi sami ne možete uživati, ne možete ni pomoći drugima da uživaju. Ako zaista niste okupirani sobom, ne možete služiti druge, ne možete pomoći drugima da dođu do svog ispunjenja. Ako sami niste ispunjeni sobom, predstavljate opasnost za društvo jer osoba koja se žrtvuje uvijek postaje sadista. Ako vam majka priča i kaže, "Žrtvovala sam se za tebe", mučiti će vas. Ako muž stalno govori svojoj ženi "žrtvujem se", on je sadistički tiranin, namučiti će je: žrtvovanje je samo trik da se drugi muče. Zato su oni koji se žrtvuju vrlo opasni, potencijalno opasni. Budite ih svjesni i nemojte se žrtvovati. I sama riječ je ružna. Uživajte, budite sretni i kada ste puni radosti ona će preći i na druge. Ali to nije žrtva. Niko vam nije obavezan, niko vam ne mora zahvaliti. Prije ćete vi osjećati zahvalnost prema drugima jer učestvuju u vašoj sreći. Riječi kao: žrtva, dužnost, usluga su ružne, uništavajuće. Tantra kaže: ako niste ispunjeni svijetlom kako možete pomoći drugima da se prosvijetle. Budite sebični - samo tada možete biti altruista, inače je čitavo shvatanje altruizma besmislica. Budite sretni - samo tako možete pomoći drugima da budu sretni. Ako ste tužni, nesretni, bićete grubi prema ostalima i nanijeti ćete im bol. A što je loše u uživanju? Što je loše u tome da budete sretni? Ako je nešto loše to je uvijek nesreća, jer nesretna osoba stvara svuda nesreću oko sebe. Budite sretni! I seksualni čin, ljubav može biti jedan od najdubljih načina na koji se sreća može doseći.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Čovjek koji je zainteresovan za život i svijest automatski će biti zainteresovan za seks, jer seks je izvor života, ljubavi, svega što se dešava u svetu svijesti. Zato ako istraživač nije zainteresovan za seks, nije istraživač. Može biti filozof, ali nije istraživač.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ako zaista tečete sa seksualnom energijom, potpuno predani, prije ili poslije ćete stići do tačke kada ćete saznati da seks ne može samo dati novi život: seks vam može dati više života. Ljubavnicima seks može postati snaga koja daje život, ali za to vam treba predaja. Kada se jednom predate mnoge se dimenzije mijenjaju.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tantra zna, Tao zna, da ako u seksualnom činu ejakulirate, to vam ne može dati život. Nema potrebe za ejakulacijom, možete je potpuno zaboraviti. Tantra i Tao kažu da je ejakulacija prisutna zato što se borite, inače za njom nema potrebe.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ljubavnici mogu biti u dubokom seksualnom zagrljaju, jednostavno se opuštajući jedno u drugom bez žurbe za ejakulacijom, bez žurbe da završe odnos. Jednostavno se mogu opustiti jedno u drugom. I ako je to opuštanje potpuno, oboje će osjetiti više života. Obogatiti će jedno drugo. Tao kaže da čovjek može živjeti 1000 godina ako ne žuri za seksom, ako je samo duboko opušten. Ako su žena i muškarac duboko opušteni jedno s drugim, jednostavno se susreću, apsorbiraju jedno drugo bez žurbe, bez napetosti, mnogo toga se dešava, dešavaju se hemijski procesi - jer se susreću životni sokovi i jednog i drugog, njihov elektricitet, susreće se njihova bioenergija. I samo tim susretanjem (jer oni su "anti" - jedno je negativno, drugo je pozitivno: oni su antipolovi), samo duboko susretanje jednoga sa drugim oživljava jedno drugo, čine jedno drugo vitalnijim, življim.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Oni koji se bore protiv seksa prije će ejakulirati, jer napet um žuri da se oslobodi napetosti.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kada se potpuno opustite sa ljubavnikom misli vam nestaju, um više nije prisutan. Samo vam srce kuca, um nije prisutan. Seks postaje prirodna meditacija. A ako vam ljubav ne može pomoći u meditaciji ništa vam neće pomoći, jer sve drugo je samo površinski. Ako ljubav ne može pomoći, ništa neće pomoći.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Seksualnost i duhovnost su dva kraja jedne energije.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ko želi raspravljati o seksu? Jer svi misle da znaju. Mislite li da znate ako se možete reprodukovati?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Niko ne želi raspravljati o seksu, a on je svima problem. Nitko ne želi raspravljati o ljubavi jer svi osjećaju da već jesu veliki ljubavnici. A pogledajte na svoj život! On je samo mržnja i ništa više. I šta god da znate, ljubav nije ništa drugo nego opuštanje, malo opuštanje od mržnje. Pogledajte oko sebe i saznaćete šta znate i šta ne znate.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ali kako napraviti meditaciju od seksualnog čina! On to postaje samo predajom. Ne mislite o tome - dozvolite da se desi. I budite opušteni, ne krećite se naprijed. To je jedan od osnovnih problema sa mišljenjem: uvijek ide unaprijed. Uvijek traži rezultat, a rezultat je u budućnosti. Zato nikada niste u samom činu, uvijek ste u budućnosti i tražite rezultat. To traženje rezultata će sve pokvariti, sve će uništiti. Samo budite u činu. Zaboravite budućnost! Doći će: ne morate zbog toga brinuti. Nećete je donijeti svojim brigama. Već dolazi, već je došla. Zaboravite je. Samo budite ovdje i sada.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Seks može postati duboki uvid u biće ovdje i sada. To je mislim jedini čin koji je ostao u kojem možete biti ovdje i sada. Ne možete biti ovdje i sada dok ste u kancelariji. Ne možete biti ovdje i sada dok učite u školi. Ne možete biti ovdje i sada bilo gdje u ovom modernom svijetu. Samo u ljubavi možete biti ovdje i sada.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Psiholozi su u umu stvorili nove brige. Kažu da muž mora paziti na to da li je supruga dostigla orgazam, i on je zabrinut: "Da li je moja supruga dostigla orgazam ili nije?" I ova briga neće nikako pomoći, ostati će smetnja. Sada supruga brine da li je pomogla mužu da se potpuno opusti ili nije. Mora se smiješiti, ili mu mora pokazati da se osjeća veoma sretna. Sve postaje lažno! Oboje su zabrinuti zbog rezultata a zbog te brige rezultati neće nikada doći. Zaboravite sve. Plutajte u trenutku i dozvolite tijelima - tijela dobro znaju, imaju svoju vlastitu mudrost. Tijela vam se sastoje od seksualnih ćelija. Imaju ugrađen program. Vas se uopće nije pitalo. Ostavite sve samom tijelu i tijelo će se kretati. Ovo, potpuno prepuštanje, unošenje, automatski će stvoriti meditaciju. I ako možete osjetiti u seksu meditaciju, znajte jedno: kad god se predate osjećati ćete isto.

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice