logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Konfučije

biografija

konfucije


Konfučije (Kung Fu-tzu, 'lat. Confucius, oko 551 - 479. prije nove ere), kineski filozof i osnivač religije, poznat po etičkoj doktrini koja je dobila njegovo ime i u kojoj je osnovna crta žen, humanost. "Kineski Sokrat", učitelj "10 000 generacija", opisao je svoj život: "S petnaest godina prionuo sam na učenje; s tideset sam išao čvrstim korakom po putu vrline; sa četrdeset nisam imao više sumnje; sa pedeset poznavao sam zakone neba; u šezdesetoj sam razumijevao sve što je moje uho čulo; u sedamdesetoj, slijedeći želje srca, nisam prekršio nijedno pravilo."
Nasuprot meditativnom Lao Ceu i taoističkoj filozofiji da "stvaralačka snaga ulazi u svijet kroz vrata ništavila", Konfučije otvara drugu orijentaciju iskonskih misaonih mogućnosti, orijentaciju pozitivne djelatnosti i zdravog razuma izgrađenog na pouci istorijskog iskustva. Glavni izvori njegove nauke su Riječi i misli (Lun-ji), Zlatna sredina, Uzvišena nauka, a naročito Anali proljeća i jeseni; u dubokoj starosti skupio je i objavio narodne pjesme pod naslovom Ši King.


Opširnija biografija

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice