logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Interval između svjetskih ratova

 


Otkrivenje je jedina proročanska knjiga Novog Zavjeta, iako i Evanđelja i Poslanice nose određene proročanske poruke. Dobijeno je u vidu objave a potom i zapisano od strane apostola Jovana krajem 1. vijeka, kao najava budućih događaja:

Otkrivenje Isusa Hrista, koje dade njemu Bog, da pokaže slugama svojima šta će skoro biti, i pokaza, poslavši po anđelu svomu sluzi svomu Jovanu. (Otkrivenje 1,1)

Napiši dakle što si vidio, i šta je, i šta će biti potom. (Otkrivenje 1,19)

Ovde izneseni primjer tumačenja jednog stiha je ujedno dobar primjer za jedan od 8 načina proučavanja Svetog Pisma, za proučavanje preko značenja brojeva.

Moglo bi se reći da je u Svetom Pismu zapisan tačan vremenski interval između prvog i drugog svjetskog rata tj. između kraja prvog i početka drugog svjetskog rata.

Prvi svjetski rat je završio 11.11.1918. godine, a Drugi svjetski rat je počeo 01.09.1939.
Između ova dva datuma je proteklo 20 godina, 9 mjeseci i 20 dana.

Otkrivenje o ovome govori:

I kad otvori sedmi pečat, posta tišina na nebu oko po sata. (Otkrivenje 8,1)

U ovom stihu se govori o 20 godina, 9 mjeseci i 20 dana.
Da bi se ovo razumjelo treba upotrebiti još jedan stih iz Svetog Pisma:

Ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred JHVH kao hiljada godina, i hiljada godina kao jedan dan. (Druga Petrova poslanica 3,8)

Dakle u pitanju je odnos

1 dan = 1000 godina

Sada treba postaviti običnu proporciju: ako je jedan dan hiljadu godina onda je pola sata (iz onog gore stiha) X godina. Treba pronaći X:

X = 1000/48 = 20.83333 godina

Kada se onih 20 godina, 9 mjeseci i 20 dana malo ispretvara dobiće se baš nešto ovako. Treba malo ispretvarati jer je jasno da se npr. 1 godina i 8 mjeseci ne može napisati kao 1,8 godina jer godina ima 12 mjeseci što premašuje dekadu.

Ako neko smatra neki drugi datum tačniji za kraj prvog svjetskog rata neka ga slobodno proba umjesto ovog koji je ovde korišten.

Ako bi neko rekao da se računica ne poklapa u svaku decimalu treba se podsjetiti kako glasi stih iz Svetog Pisma:

... posta tišina na nebu OKO po sata (Otkrivenje 8,1)

A što se tiče same "tišine" koja se spominje, pa vrijeme između ovih ratova je bilo zatišje, tišina u odnosu na to kakvi su sami ratovi bili. A što se tiče tišine "na nebu"; dešavanja na svijetu, na materijalnom planu, su projekcija i manifestacija onoga šta se dešava na duhovnom planu (nebo), kao što su bolesti manifestacija blokada na energetskim tokovima u organizmu. Jedan od poznatih aksioma u duhovnosti glasi: "kako gore tako i dole". Tako da se "tišina" na nebu oslikava(la) i na Zemlji.

Iz svega ovoga se između ostalog može izvesti nekoliko zaključaka:

- Sveto Pismo je poželjno i proučavati a ne samo čitati,
- u Svetom Pismu ima mnogo simbolike,
- treba koristiti stihove iz jednog dijela Svetog Pisma da bi se jasnije razumjeli drugi dijelovi,
- treba poznavati istoriju (i druge nauke) da bi se bolje razumjele poruke iz Svetog Pisma

Ovakvih sakrivenih poruka u Svetom Pismu ima mnogo i može se napomenuti da se primjenom ove relacije 1 dan = 1000 godina i na nekim drugim stihovima Svetog Pisma može doći do vrlo interesantnih spoznaja i razumijevanja nekih stvari koje se ne mogu potpuno razumjeti bez upotrebe ove relacije i bez proučavanja Svetog Pisma.

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice