logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Proročanstva i druga upozorenja za SAD (USA)

 


Sveto Pismo kao riznica pouka, upozorenja i putokaza za život ljudi na Zemlji može da objasni sve što se zbiva i može da ukaže put kojim treba ići onome ko ima oko da vidi i uho da sluša. Upozorenja i poruke su svugdje oko nas na očekivanim i neočekivanim mjestima: u vremenskim prilikama i neprilikama, u katastrofama i nesrećama, velikim događajima, pronalascima, u usponima i padovima naroda i zemalja, u muzici, filmovima, crtanim filmovima, TV emisijama, pjevanju ptica, lavežu pasa - jednostavno svugdje. Nije uzalud Isus Hrist upozoravao da budemo budni i da na sve obraćamo pažnju jer su nam znakovi svugdje i treba da ih primijetimo, ozbiljno shvatimo i razumijemo. Da bismo zaista razumjeli šta nam se govori potrebno je da istinski odlučimo da slijedimo Božiju volju, da shvatimo da On koordinira svim događanjima da nas pouči i uputi, i da prvenstveno u Svetim Spisima tražimo značenje pojedinih zbivanja i znakova. Za tako nešto treba da odbacimo ili barem ozbiljno preispitamo veliku većinu dosadašnjih "znanja", očistimo srce i tražimo pomoć od Nebeskih Sila istovremeno trudeći se na sopstvenom duhovnom razvoju koliko god možemo.

Ovdje je iznesen dio onoga do čega smo došli duhovnim radom i proučavanjem Svetih Spisa kroz proročanstva a odnosi se na SAD. S obzirom na ulogu SAD u današnjem svijetu sasvim je prirodno to što postoji dosta mjesta u Svetom Pismu koja se mogu primijeniti na događaje vezane za njih. Sigurno jedan od najupečatljivijih događaja koji su potresli SAD od osnivanja do sada su događaji od 11.09.2001. godine. Oni su označili kraj jedne kratke epohe koja je počela jednim sličnim događajem, Perl Harburom.

Perl Harbur je označio početak dominacije SAD kao istinske svjetske sile, događaji od 11.09.2001. označavaju kraj tog perioda. Mnogi tumači Svetog Pisma su takođe pronašli SAD u Svetom Pismu, ali ih obično vezuju za Veliku Britaniju i zajedno ih zovu Anglo-Američka sila. U velikoj mjeri ta otkrića se slažu sa našim, ali ovdje ćemo u prvom redu iznijeti ono što nisu iznosili drugi (barem ne na ovakav način).

Postoje dvije vrlo bitne stvari zbog kojih je Otac Nebeski blagoslovio SAD i čime su SAD odskočile od drugih zemalja na svijetu. Prva je ta što je dobar dio njenih prvih stanovnika pripadao za ono vrijeme vrlo naprednim hrišćanskim vjerskim zajednicama i pokretima za koje u tada mračnoj i zadrtoj Evropi nije bilo mjesta, a njihov uticaj je čvrsto utkan u novostvorenu državnu zajednicu na tlu Amerike. Drugi je taj što na svojoj osnovnoj novčanici američka moneta dolar ima jasan i pozitivno moćan natpis: "U Boga se uzdamo!" Na novčanicama širom svijeta ima raznih natpisa ali ni jedan ovako jednostavan i ovako moćan. Takođe, postoji još jedna vrlo bitna stvar a to je da sama skraćenica SAD na srpskohrvatskom znači sad, a jedan od najosnovnijih duhovnih principa je živjeti ni u prošlosti ni u budućnosti, već ovdje i sad(a). Opet pozitivno moćno, i to na najmoćnijem jeziku na svijetu. S druge strane sad je zasađena biljka, takođe se spominje u Svetom Pismu, ali taj sad može da da dobar plod, ali i da se odmetne, podivlja i da ne bude više ni za što nego da se posiječe i uništi.

Ne upuštajući se sada u velika razglabanja o odnosima SAD i ostatka svijeta skrenuću pažnju na jednu stvar. Bog je istinski blagoslovio SAD i samo njegovom milošću one su ono što jesu danas, ali taj blagoslov i pored gore navedenih činjenica nije zbog izrazite pozitivnosti samih SAD, nego zbog toga što su ostale zemlje svijeta samo još gore! Zbog toga je sasvim pogrešno ono što mnogi u SAD misle da su bogznakako odmakli od ostatka svijeta u gajenju istinskih vrijednosti i došli do nečega na što ostali svijet treba da se ugleda - NE! Svi moraju mnogo da se promijene, a oni koji u tome budu najbrži i najistrajniji preuzeće vodeću ulogu u svijetu, jer jedna epoha upravo prolazi, a sljedeća nastupa. Mudrost je to osjetiti i pravilno se postaviti, ne opirati se Božijoj volji nego je slijediti.

U stara vremena, i to baš u vrijeme Isusa Hrista bila je jedna moćna svjetska imperija koja je za sebe smatrala da je nosilac civilizacije i da je oplemenjivač barbarskih naroda, i trajala je mnogo duže od današnjih sila a ipak bijedno završila. Bio je to Rim. Pa ipak, Isus i apostoli su se rodili u jednom zabačenom kutku Rimske imperije, pa čak i u Izraelu Galileja je bila poznata kao zabačena pokrajina. Ali kako Pismo kaže, "Narod koji hodi u tami vidjeće vidjelo veliko, i onima koji sjede u zemlji gdje je smrtni sjen zasvijetliće vidjelo " (Isaija 9:2). I zaista, Bog nije odabrao niti skupinu filozofa, niti mudraca, nego prostih ljudi da njima uzdrma mudrost mudrih i uzdigne čistotu iskrenog i prostog srca "malih" ljudi. Pa čak i one među njima koji su bili školovani u ljudskoj mudrosti On je primio kada su odbacili ljudsku mudrost, a primili Božiju "ludost" (vidjeti svjedočanstvo apostola Pavla, Filipljanima: 3:4-8; 1. Korinćanima 2:1-6 )

Sve ovo iznosimo jer je ono što se sada pokušava nametnuti svijetu kao ispravan i poželjan način razmišljanja u stvari samo prividno zasnovano na hrišćanskoj nauci i Svetom Pismu, a u stvari je zasnovano na uzdizanju ljudske mudrosti i ljudskih vrijednosti (stručnosti, "naučnih" dokaza, tehnologije, taštine) i nečemu što bi naš narod prosto opisao ovako "okolo gladac, unutra jadac". Trenutno nam se putem mnogih sredstava, a prvenstveno masovnih medija bukvalno diktira kakve su nam potrebe, kako treba da živimo, šta je poželjno a šta nepoželjno, šta je dobro a šta zlo i ko su dobri momci, a ko loši momci. U pozadini svega stoje intrige sračunate na to da se svijet na jednostavan način i prividno bez upotrebe sile stavi pod kontrolu i učini plodnim tlom za dominacijom relativno malog broja onih koji posjeduju materijalnu i intelektualnu moć nad ostatkom svijeta koji živi nevidljivom a strogo određenom i kontrolisanom kolotečinom. Oni misle da imaju moć i da nečim upravljaju, ali nisu svjesni da iznad njihovih intriga i kombinacija ima Onaj koji će mreže koje su ispleli iskoristiti u nešto sasvim drugo, a učiniti da na kraju sami u svoje jame upadnu (Priče Solomonove 26:27).

No, pređimo na stvar. Svima je poznato šta se desilo 11. septembra u New York-u. U tom gradu je, nimalo slučajno, sjedište organizacije UN, dakle New York je na neki način prijestonica nad mnogim narodima. Zgrade koje su pogođene u New York-u bile su jedno od sjedišta međunarodne trgovine. U New Yorku je mnogo toga što simboliše ono što su SAD sada i ti su simboli poznati u cijelom svijetu (Kip slobode, Manhattan, Bronks, Empire State bilding, Broadway ...). U New Yorku je takođe prije nekoliko godina (ne sjećam se tačno, ali mislim da je to bilo 1998. godine) održana parada i svjetski kongres homoseksualaca, pri čemu je tadašnji gradonačelnik tog grada biranim riječima izrazio toplu dobrodošlicu takvom skupu . Nemam tu informaciju (vi to možete provjeriti), ali ne bi me čudilo da je taj gospodin onaj isti Robert Đulijani koji je bio na funciji gradonačelnika 11.09.2001. Pa da vidimo šta kaže Pismo.

I poslije ovoga vidjeh drugoga anđela gdje silazi sa neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja se zasvijetli od slave njegove. I povika jakijem glasom govoreći: pade, pade Vavilon veliki, i posta stan đavolima, i tamnica svakome duhu nečistome, i tamnica sviju ptica nečistijeh i mrskijeh; jer otrovnijem vinom kurvarstva svojega napoji sve narode; I carevi zemaljski s njom se kurvaše, i trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti njezine. (Otkrivenje 18,1-3)

Da se ovdje pomenuti simbolički Vavilon može zaista primijeniti na SAD jasno je iz činjenica koje povezuju ove dvije svjetske sile. Vavilon je još u prastara doba bio imperija mnogih naroda, a narod SAD takođe je sačinjen iz skoro svih naroda svijeta; u drevnom Vavilonu je Tvorac pomeo jezike učinio da ljudi govore mnogim različitim jezicima a upravo se u SAD usljed velike šarolikosti njenih stanovnika govori na skoro svim jezicima na svijetu, svojevremeno je na TV bila emisija u kojoj je rečeno da se u New Yorku govori preko 150 različitih jezika; Babilon je svoju moć je prvi put pokazao izgradnjom kule Vavilonske (1.Mojsijeva 11:4) - SAD su svoju narastajuću moć demonstrirale izgradnjom Empire State Building-a u (slučajnosti li) New York-u tridesetih godina ovog vijeka. Kao Vavilon se, dakle, može identifikovati svaka sila koja uzurpira Božiju vlast na Zemlji, pa makar činila to prividno u Njegovo ime ili na Njegovim principima.

Simboličko vino kojim je Vavilon napojio sve narode jeste umna globalizacija svijeta pri čemu se ljudima širom svijeta (mladima prvenstveno) putem masmedija i masovne kulture diktira stil razmišljanja, života, potrebe i sve zasnovano na negativnoj strani ljudskog ega i sebičnim ličnim i kolektivnim interesima (u našem narodu: u se, na se i poda se). Na konto toga lako se postiže svjetska dominacija i bogaćenje manjine na grbači ogromne većine, a da svi budu "sretni i zadovoljni" (ili bolje rečeno podmireni). U isto vrijeme ljudima su duše i umovi prazni ili popunjeni samo nizom modela koje treba slijediti ili prezicnije nizom kompjuterskih programa upisanih u psihe.

Da je zaista Vavilon ispravno dešifrovan svjedoči i prorok Isaija:

Siđi i sjedi u prah, djevojko, kćeri Vavilonska; sjedi na zemlju, nema prijestola, kćeri Haldejska; jer se nećeš više zvati nježna i ljupka. Uzmi žrvnje, i melji brašno otkrij kosu svoju, izuj se, zagali golijeni, idi preko rijeka. Otkriće se golotinja tvoja, i vidjeće se sramota tvoja; osvetiću se, i niko mi neće smetati. (Isaija 47:1-3)

Mnoge su stvari učinjene i čine se u ime "najviših ljudskih i Božijih principa" a u stvari su bile samo licemjerno prikrivanje spletki i borbe za najprizemnije interese. To će se razotkriti, ništa neće izostati, ali u svoje vrijeme.

Ime je izbavitelju našemu J.H.V.H. nad vojskama, svetac Izrailjev. Sjedi mučeći, i uđi u tamu, kćeri Haldejska; jer se nećeš više zvati gospođa carstvima. Razgnjevih se na narod svoj, oskvrnih našljedstvo svoje i predadoh ga tebi u ruke; a ti im ne pokaza milosti; na starce si metala preteški jaram svoj; i govorila si: dovijeka ću biti gospođa; ali nikad nijesi to uzimala na um, niti si pomišljala šta će biti na pošljedak. (Isaija 47:4-7)

Od 11.09.2001. SAD su pred jasnim izborom: ili će prestati da izigravaju povrijeđenu veliku ponosnu naciju, ili će se presabrati i okrenuti novi list i prestati da svojim bezbrojnim intrigama navlače (opravdanu ili neopravdanu) mržnju drugih u svijetu i počnu da istinski rade na opšte dobro. Jer, ako se ne okrenu povešće svijet u veliko razaranje i propast, a ako se okrenu ipak ima nade da se još toga spasi, iako je mnogo toga otišlo suviše daleko. Mudri Solomon lijepo kaže: ponos ide prije propasti (Priče Solomonove 18:12). Da je to sve zaista tako svjedoči Sveto Pismo i proročanstvo iz 18. poglavlja Otkrivenja.

Veoma je zanimljiva i još jedna veza Vavilona i SAD ovjekovječena u proročanstvu proroka Isaije.

Sada dakle čuj ovo, koja živiš u slastima i bez brige sjediš i govoriš u srcu svom: ja sam , i nema druge osim mene, neću biti udovica niti ću osirotjeti. To će ti oboje doći ujedanput, u isti dan, da osirotiš i obudoviš, doći će ti potpuno, radi mnoštva čini tvojih i radi velike sile čaranja tvoga. Jer si se pouzdala u zloću svoju govoreći: niko me ne vidi. Mudrost tvoja i znanje tvoje prevariše te, te si govorila u srcu svom: ja sam, i osim mene nema druge. (Isaija 47: 8-10)

Već je ranije naglašeno da je ono što zavarava ljude prividna moć, a taj osjećaj moći još i više od obilja materijalnih dobara daje znanje i osjećaj čovjeka da je umom iznad drugih. Takvi ljudi vrlo brzo upadaju u iskušenje da kroje sudbinu svijeta po svojim aršinima i tu vrlo brzo ne biva nikakvih obzira. Naprotiv, sredstva kojima se postižu mračni ciljevi su sve groznija iako sve teže primjetna i naizgled manje brutalna. Govorim o magiji najgore vrste kojom se od čovjeka pravi nečovjek - zombi. Da budem jasniji, ako prihvatimo definiciju da se magijom naziva svako djelovanje na čovjeka putem energetskih impulsa raznih vidova usmjereno na to da u čovjeku proizvede promjenu u svijesti, jasno je da se mnogi danas normalni postupci u suštini mogu označiti kao čisto magijski. Tipičan primjer su reklame i druga marketinška oružja kojima smo svakodnevno izloženi. Htjeli to ljudi prihvatiti ili ne to je u svojoj suštini čaranje. I gle čuda, upravo u modernom svijetu uspjeh mnogih je zasnovan na marketingu, u suštini na čaranju ili psihologiji i parapsihologiji ako vam to zvuči prihvatljivije. A odakle potiče sadašnji svjetski trgovačko-marketinški trend? Iz SAD. To Isaija i potvrđuje (vidi prethodni tekst).

I malo dijete u SAD zna da šta ili ko je svojevrsni simbol SAD odnosno vlade SAD. To je "Ujka SAM". Vrlo je zanimljivo da se Vavilon u prethodnom pasusu iz Isaijinog proročanstva upravo tako identifikuje (i to dva puta) kao Ja SAM (u tekst u istaknutom kurzivom). Dakle, na srpskohrvatskom jeziku, Vavilon kome se ovdje prijeti je neki SAM!!! Znamo i koji! I taj SAM se baš ovog časa ponaša kako je ovdje pisano: "Osim mene nema drugog!". A upozorenja stižu neprekidno!!!

I čuh glas drugi s neba koji govori: iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine, i da vam ne naude zla njezina. Jer grijesi njezini dopriješe tja do neba, i Bog se opomenu nepravde njezine. Platite joj kao što i ona plati vama, i podajte joj dvojinom onoliko po djelima njezinima: kojom čašom zahvati vama zahvatajte joj po dva puta onoliko. Koliko se proslavi i nasladi toliko joj podajte muka i žalosti; jer govori u srcu svojemu: sjedim kao carica, i nijesam udovica, i žalosti neću vidjeti. (Otkrivenje 18: 4-7)

Ovdje se kaže svima koji još imaju imalo osjećaja za Boga i pravdu da paze šta rade da se ne pomiješaju sa onima koji će biti kažnjeni. I kaže se i simbolička proporcija koja nedvojbeno identifikuje o kome se ovdje radi i zašto će ga to zadesiti, i ko je taj na kome su izvršena nedjela!

Prije nego što se ovo sve desilo u New Yorku znali smo i očekivali da Bog da jasno upozorenje najvećim silama svijeta da ne mogu da rade baš sve što im padne na pamet. U našem narodu koji se nagledao i natrpio silnika ima jedna izreka: "Možeš što hoćeš,ali ne možeš dokle hoćeš!" Tako i objavitelj Otkrivenja, a to je niko drugi do sam Isus Hristos, upozorava: "Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden; ko nožem ubije biće nožem ubijen! Ovdje je trpljenje i vjera svetih." Ukratko, Isus najavljuje vrijeme kada će se kazne za nedjela vrlo brzo izvršavati. Pa pogledajte šta se desilo!

Za to će u jedan dan doći zla njezina: smrt i plač i glad, i sažeći će se ognjem ; jer je jak Gospod Bog koji joj sudi. I zaplakaće i zajaukati za njom carevi zemaljski koji se s njom kurvaše i bjesniše, kad vide dim gorenja njezina, Izdaleka stojeći od straha muka njezinijeh i govoreći: jaoh! jaoh! grade veliki Vavilone, grade tvrdi, jer u jedan čas dođe sud tvoj! I trgovci zemaljski zaplakaće i zajaukati za njom, što njihovijeh tovara niko više ne kupuje; Tovara zlata i srebra i kamenja dragoga i bisera i uzvoda i porfire i svile i skerleta, i svakoga mirisnog drveta, i svakojakijeh sudova od fildiša, i svakojakijeh sudova od najskupljega drveta, mjedi i gvožđa i mermera, I cimeta i tamjana i mira i livana, i vina i ulja, i nišesteta i pšenice, i goveda i ovaca, i konja i kola, i tjelesa i duša čovječijih. I voća želja duše tvoje otidoše od tebe, i sve što je masno i dobro otide od tebe, i više ga nećeš naći. Trgovci koji se ovijem tovarima obogatiše od nje, staće izdaleka od straha mučenja njezina, plačući i jaučući, I govoreći: jaoh! jaoh! grade veliki, obučeni u svilu i porfiru i skerlet, i nakićeni zlatom i kamenjem dragijem i biserom; Jer u jedan čas pogibe toliko bogatstvo! I svi gospodari od lađi, i sav narod u lađama, i lađari, i koji god rade na moru, stadoše izdaleka, I vikahu, vidjevši dim gorenja njezina, i govorahu: ko je bio kao ovaj grad veliki? I baciše prah na glave svoje, i povikaše plačući i ridajući, govoreći: jaoh! jaoh! grade veliki, u kome se obogatiše svi koji imaju lađe na moru od bogatstva njegova, jer u jedan čas opustje! Veseli se nad njim nebo, i sveti apostoli i proroci, jer Bog pokaja sud vaš na njemu. I uze jedan anđeo jak kamen veliki, kao kamen vodenični, i baci u more govoreći: tako će sa hukom biti bačen Vavilon grad veliki, i neće se više naći; I glas gudača i pjevača i svirača i trubača neće se više čuti u tebi; i nikakav majstor ni od kakva zanata neće se više naći u tebi, i huka kamenja vodeničnoga neće se čuti u tebi; I vidjelo žiška neće se više svijetliti u tebi, i glas ženika i neveste neće više biti čuven u tebi; jer trgovci tvoji bijahu boljari zemaljski, jer tvojijem čaranjem prevareni biše svi narodi. I u njemu se nađe krv proročka i svetijeh, i sviju koji su pobijeni na zemlji. (Otkrivenje 18: 8-24)

Velike sile današnjeg svijeta, preko svojeg vojnog eksponenta, NATO saveza, su postali mirođija svakoj čorbi na Zemlji, i uvijek pod krinkom mirotvorstva i uzvišenih ciljeva činili zločine u ime nečijih interesa.

Zapodijevali su sukobe pa ih onda mirili, sve uz brojne i sve komplikovanije spletke. Tako je NATO bombardovao i Republiku Srpsku i SR Jugoslaviju uz opšte ispiranje mozga ljudi u cijelom svijetu (odnosno čaranje) da su to pravedne i ispravne akcije, ali Bog se ne da začarati i on je presudio. NATO je u Beogradu, glavnom gradu Srbije i SR Jugoslavije bombardovao i srušio veliki televizijski toranj na Novom Beogradu. NATO je pod vodstvom SAD srušio jedan aprila 1999. - u SAD su septembra 2001. srušena dva, a i Pentagon kao vojno središte US Army je dobio svoje. Sve odgovara proročanstvu, kako je nama učinjeno, dvostruko im se vraća. Trgovci plaču (kako piše u Otkrivenju), za kim! Za trgovačkim centrom i zbog potresa koji su nakon toga obuzeli svjetske berze. Velike kompanije u SAD pucaju jedna za drugom, požari, tajfuni i druge katastrofe i afere potresaju SAD, a njeni vođe su sve silniji i sve bahatiji!!! Ima li ikoga da vidi to. Jedan sličan slučaj ali mnogo manjih razmjera dogodio se i u vrijeme Isusa Hrista u Jerusalimu i evo šta je bila Hristova poruka o tome:

Ili onih osamnaest što na njih pade kula Siloamska i pobi ih, mislite li da su oni najkrivlji bili od sviju Jerusalimljana? Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti! (Luka 13:4,5)

Šta treba jasnije od ovoga. A SAD umjesto da se pokaju i obrate samo idu iz zla u gore. Globalizacija svijeta je u suštini pozitivan i neophodan proces, ali na sasvim drugim osnovima i principima nego što se pokušava sada. No kao i mnoge druge stvari, svjetski moćnici (bar oni tako za sebe misle) će zbog svojih zamisli i kombinacija odraditi neki posao, ali će u svoje vrijeme oni biti uklonjeni, a njihova djela okrenuta u sasvim drugom smijeru. Jer ljudi na Zemlji bi dosada tebali da nauče da se na Zemlji ništa ne dešava da Nebeske Sile to ne dopuste, i da su sva njihova djela prolazna, a da dugo opstaje samo Božija namisao. Iznad svake ljudske kombinacije stoji Božija kombinacija nad kombinacijama, iznad svake ljudske namjere stoji Božija namjera nad namjerama, iznad svakog ljudskog djela stoji Božije djelo stvaranja i održavanja života, djelo nad djelima. Iluzija da svojom snagom i moćima ljudi mogu nešto da učine dosada je zavarala mnoge, a danas vara više nego ikada, iako su sebi mnogi umislili da su njihove namisli izvršavanje Božije volje. Svaka tajna i svaka namjera će biti otkrivena, svako djelo će biti objavljeno i iskušano, ostaće samo ono što je zaista utemeljeno na Božijem promislu.

Oni koji gomilaju materijalna dobra na tuđoj muci, krvi i znoju ne vide da će im nagomilano propasti ili biti oteto i predano drugima, a da su oni da bi to stekli sebi nametnuli teško breme koje će nositi kada budu zapitani šta su i u čije ime radili. A od Njega se nemaju gdje sakriti. Zato im je bolje prihvatiti savjet Isusa Hrista i nepravednim bogatstvom steći pravedne prijatelje (Luka:14:9) jer im je to jedini izlaz iz vrlo lošeg položaja u koji su se doveli. Zašto da propadnu i oni i sva njihova djela ako već mogu da ipak učine nešto dobro pa makar i u zadnji čas.

Malo je vjerovatno da će ljudi koji se osjećaju moćno zaustaviti svoje srljanje u propast (ali avaj, vuku i mnoge oko sebe sa sobom) i učiniti pravu stvar u pravo vrijeme, ali ništa nije nemoguće i valja se moliti da se to ipak desi. Zašto da SAD budu potpuno uništene, zašto da Evropa bude opustošena, zašto da rijeke presuše i mora i planine se preokrenu, zašto da toliki narodi propadnu, zašto, ako to ne mora da se desi!? A ne mora iako svijet svesrdno srlja baš u najgore od svih rješenja problema na Zemlji. Uvijek postoji lakši i teži put, nemojmo izabrati teži put. Oni koji se istinski oslanjaju na Boga i slušaju ga spasiće se i ovako i onako, ali takvih je jako malo, šačica iz svakog naroda, a šta će biti sa drugima?

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice