logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

NATO u proročanstvima u Svetom Pismu

 

 

NATO kao oružana sila trenutno vodećih svjetskih državnih tvorevina (kojima YU nikako nije bila po volji), se od samog početka previranja na ovim prostorima vrlo aktivno uplitao i imao svoje prste u praktično svim događajima vezanim za raspad Jugoslavije. Prije svega NATO je obavještajno rovario, pružao podršku, naoružanje i obuku svima koji su htjeli da se otcijepe od SFRJ.

Poznata je afera od prije rata, kada je zbog špijunaže uhapšen i osuđen slovenački oficir Janez Janša, i od te afere Slovenija je sve otvorenije iskazivala namjeru da se otcijepi.

Nimalo slučajno, Janša je postao prvi ministar odbrane otcijepljene Slovenije, i nimalo slučajno Slovenija se prva otcijepila. U svemu tome NATO je imao velikog udjela. Ali je time i počeo da udara sebi pečat koji mu je odavno spreman i zapisan u Svetom Pismu .

I vidjeh iz usta aždajinih, i iz usta zvjerinih, i iz usta lažnog proroka, gdje iziđoše tri nečista duha kao žabe, jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa, i izlaze k carevima sveg vasionog svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja. Evo idem kao lupež; blago onome koji je budan, i koji čuva haljine svoje, da go ne hodi i da se ne vidi sramota njegova. I sabra ih na mjesto, koje se jevrejski zove armagedon. (Otkr. 16:13-16)

Ovdje se spominje da iz usta aždajinih izlazi jedan od tri nečista duha da okupi sve silnike svijeta za konačni obračun na mjesto zvano A r m a g e d o n. Prostom premetaljkom ovog imena na srpskohrvatskom dobijamo vrlo zanimljiv razultat: g r a d E m o n a , a poznato je da se u rimsko doba današnja Ljubljana zvala baš Emona!

A upravo u Ljubljani je započeo raspad SFRJ. Inače ovi isti stihovi se mogu na još jedan način primijeniti na tri člana NATO saveza (SAD, Veliku Britaniju i Španiju) i to u vezi prošlogodišnjeg Iračkog rata, još iz jednog ugla potvrđujući da prisustvujemo ključnim događajima za dalju sudbinu naše planete.

Sada prije svega o umješanosti NATO u raspadu SFRJ.

Znamo šta se govori u 12. poglavlju Otkrivenja o pojavi Republike Srpske, pa samo da podsjetim na mjesta koja se neposredno tiču NATO-a.

I pokaza se drugi znak na nebu, i gle, velika plameno-crvena aždaha, koja imaše sedam glava, i deset rogova; i na glavama njezinim sedam kruna; (Otkr.12:3)

10 rogova se mogu pronaći grafički kao "izrasline" na obrisima granice sjeverne Italije kojih ima upravo 10, ali i simbolički (rog = moć, sila - po simbolici Svetog Pisma) kao 10 silnih zemalja, članica NATO vojnog saveza, učesnica vojnih manevara koji su održani na Jadranu u prvoj polovini 1992. čiji je naziv bio "zmajev čekić" (dragon hammer). Cilj tih manevara bio je da se impresionira i zaplaši živalj ovog područja, u prvom redu Srbi i tada još postojeća JNA (Jugoslovenska Narodna Armija) koja je intrvenisala protiv otcjepljenih republika.

I inače, najava svih ovih događaja i neposrednog miješanja NATO vojnog saveza u događaje u YU bilo je uplovljavanje američke 6. mornaričke flote u vode Jadrana, nešto ranije.

Nakon namještenog i od NATO-vih stručnjaka isplaniranog incidenta u ulici Vase Miskina u Sarajevu, 31.05.1992. godine SR Jugoslaviji su uvedene ekonomske i vojne sankcije, uvedena je zona zabranjenog leta iznad BiH, a NATO avioni su bili ti koji su provođenje zone zabranjenog leta kontrolisali, stalno patrolirajući i nadgledajući (iz aviona i satelita) zbivanja na tom prostoru.

S obzirom da je simbol NATO sjeverna zvijezda, simbolički se ponovila situacija kada je Betlehemska zvijezda vidljivo označila rođenje Isusa Hrista, jer je pojava ove zvijezde na nebu iznad Bosne objavila rođenje djeteta opisanog u 12. poglavlju Otkrivenja, Republike Srpske.

A kad se rodi Isus u Vitlejemu Judejskome, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci s istoka u Jerusalim, i kažu: Gdje je car Judejski što se rodio? Jer smo vidjeli njegovu zvijezdu na istoku i došli smo da mu se poklonimo. (Matej 2:1,2)

Vrlo je zanimljiva paralela koja se nameće sa mudracima sa istoka i njihovom izjavom. Jer oni su prepoznali vrijeme rođenja Isusa Hrista po tome što se zvijezda pojavila na istoku. To istovremeno znači da se radi o zvijezdi koja se inače tamo ne nalazi, ali oni su unaprijed znali šta (tj. koga) da očekuju kada se to desi! To se potpuno poklapa sa situacijom ovdje 1992./1993. godine, jer se u to vijeme pojavljuje NATO nad Bosnom (gdje nikada ranije nije bio), a isto tako poznato je da je 1993. godine NATO javno objavio da namjerava da se "širi prema Istoku".

O istim stvarima, ali na drugom mjestu i iz drugog ugla govori ovako:

I opet mi reče J.H.V.H.: "Jer narod ovaj odbacuje mirne tekućice Šiloaha, a dršće pred Rasonom i pred sinom Remalijinim, navest će J.H.V.H. na vas vodu Eufrata, silnu i veliku - kralja asirskog i svu slavu njegovu - i ona će izići iz rukava svoga, preliti se preko svih obala; provalit će u Judeju, razlit se i poplaviti je, popeti se do grla njezina; i krila će svoja raširiti preko cijele tvoje zemlje, o Emanuele. (Isaija 8: 5-8)

"mirne tekućice Šiloaha" (Šiloah, Siloam - znači poslan) - su Božiji ljudi koji rade kao tiha voda

"velika voda Eufrata, car Asirski i sva slava njegova" to su SAD i njihovi pomagači, prije svega iz NATO koji su se, odmah nakon rata sa Irakom (a tamo se nalazi Eufrat) februara 1991. okomili na SFRJ koju su počeli rastakati u junu 1991. Inače, zanimljivo je i u Iraku (pa i nad Eufratom) postojala "zona zabranjenog leta" koju je provodio NATO, sve do prošlogodišnjeg rata.

"Judeja" - Juda=Juga kako su mnogi odmilja zvali SFR Jugoslaviju

"raširena krila preko cijele Emanuelove zemlje" su vijeran prikaz maločas pomenute zone zabranjenog leta iznad Bosne koju su provodili NATO-vi avioni sa zvijezdom sjevernjačom na krilima, od 1992. do 1995.

Takođe kada se prevede ime Emanuel vidi se da je u tom imenu sadržano tačno ime zemlje o kojoj se govori: BOgSNAma ( Bog s nama). Da i ne govorimo o mnogo pominjanom proročanstvu njemačkog monaha iz 17. vijeka koji cijelu zemlju (Jugo)Slaviju pominje kao zemlju pod zaštitom Isusa Hrista=Emanuela.

A du su nam svima došli do grla, došli su. Ali zna se i razlog, ljudi (pogotovo poglavari) na ovim prostorima ne priznaju ono i one koje trebaju a boje se onih kojih ne treba i priznaju ih.

A rečeno je:

Jer, ovako mi reče J.H.V.H., kad me rukom uhvatio i opomenuo da ne idem putem kojim narod ovaj ide: " Ne zovite urotom sve što narod ovaj urotom zove; ne bojte se čega se on boji i nemajte straha. J.H.V.H. nad Vojskama - on jedini nek vam svet bude; jedino se njega bojte, strah od njega nek vas prožme. (Isaija 8: 11-13)

Dakle ovo je jasno uputstvo da se ne slijedi opšta psihoza straha i sljepila, nego da se treba pouzdavati i oslanjati samo i jedino na Oca Nebeskog. Mjerila ljudi i događaja koja su dominantna u određenom vremenu veoma su varljiva i često vode na stramputice koje postaju očite tek kasnije. Zato treba uvijek tražiti šta je to na šta nas Bog upućuje, a ne kuda nas ljudi povlače.

Jer još ovako kaže Sveto Pismo:

Posijali su vjetar, i požet će oluju; žito im neće proklijati, neće brašna dati; ako ga i dade proždrijet će ga tuđinci. (Hošea 8:7)

i još

Služit ćeš neprijatelju svome, koga će Jahve poslati na te, u gladu i žeđi, golotinji i oskudici svakoj. Na tvoju će šiju navaljivati jaram od gvožđa dok te ne satre. J.H.V.H. će iz daljine, s kraja zemlje, dovesti na te narod koji će sletjeti kao orao. Bit će to narod kojemu jezika nećeš razumjeti narod bezdušan, koji neće pokazivati obzira prema starima ni smilovanja prema mladima.
On će ti jesti mlado od tvoga blaga i rod tvoje njive dok te ne uništi; neće ti ostavljati ni žita, ni vina, ni ulja, ni mlado od krave, ni priraštaj od stada, sve dok te ne upropasti.
(5.Mojsijeva 28:48-51)

Očito je na koga se ovo odnosi jer je poznato protiv koga je bila usmjerena vojna akcija pod nazivom "Oluja" (inače isplanirana i obilato podržana od NATO snaga) i ko je taj koji sada mora da trpi tuđinski jaram u jadu i bijedi, i to da jurca za istim onima koji su sve ovo i skuvali i da ljubi skute onima koji su do juče na njih bacali bombe. Ali na takva poniženja Bog je upozoravao i spremio ih kao kaznu za one koji bi trebali da budu nosioci svjetlosti, ali se izopačiše i ne rade svoju zadaću.

Odavno je Isus Hrist najavio:

Gdje bude strvina, ondje će se skupljati orlovi. (Matej 24:28, Luka 17:37)

kada su ga učenici pitali o posljednjim vremenima i pojavi Sina Čovječijeg.

Strvina je SFR Jugoslavija koju već 15-tak godina raspada, komada i prekraja je kako ko stigne, a i orlovi su se skupili: američki, njemački, austrijski, srpski, albanski...

I prorok Jeremija govori o tome:

Gle, poput orla on se diže i lebdi, nad Bosrom širi krila. U dan onaj srce će junaka edomskih biti kao srce žene u trudovima. (Jeremija 49:22)

i malo ranije:

Jer, gle, učinit ću te malim među narodima, prezrenim među ljudima. Strah te tvoj zaveo, uznositost srca tvoga, ti koji živiš u pećinama kamenim i držiš se visova planinskih, te viješ gnijezdo na timoru, ko orlovi (srpstvo), odande ću te strovaliti - riječ je Jahvina. (Jeremija 49: 15-16)

Isaija govori ovako:

Čujte ovo, kućo Jakovljeva, vi koji se zovete imenom Izraelovim i koji ste izišli iz voda Judinih! (Bosne Jugoslovenske) Vi koji se Jahvinim imenom kunete i slavite Boga Izraelova, ali ne u istini i pravdi. (današnja velika pobožnost i "povratak vjeri")
Jer vi se nazivate po Svetome gradu i oslanjate se na Boga Izraelova ("nebeski narod"), J.H.V.H. nad Vojskama njemu je ime.
Dogođaje prošle odavna sam navijestio, iz mojih su izišli usta, i ja sam ih objavio, učinih brzo, i zbi se.
Jer znao sam da si tvrdokoran, da ti je šija žila gvozdena i čelo da ti je mjedeno.
Zato sam ti već odavna navijestio, javio ti prije nego što se zbilo, da ne bi rekao: "Moj kip učini to, rezani moj lik i ljeveni kip zapovjediše tako!"
(kao što Srbi pripisuju "čudotvornim ikonama" djela Božija)
Čuo si i vidio sve to; zar ne priznaješ? A sada navijestit ću ti nešto novo, otajno, što još ne znaš; ovog je trena stvoreno, a ne odavna, o tome dosad nisi ništa čuo, da ne bi rekao: "Znao sam."
Nisi o tome čuo ni znao, niti se uho tvoje prije otvorilo jer znadoh da ćeš se iznevjeriti, i da te od utrobe majčine zovu otpadnikom
(Republiku Srpsku od kada se pojavila ovako smatraju).
Radi imena svoga odgađah svoj gnjev, radi časti svoje susprezah se da te ne uništim.
Gle, pročistio sam te poput srebra
(Srebrenica, svi su se digli na Srbe kao na zlikovce zbog nje), iskušao te u talioniku nevolje. (Isaija 48:1-10)

Niko drugi nego Otac Nebeski, podigao je sve narode protiv Srba, da su oni sada smatrani najgorim narodom, a na žalost ne sasvim neopravdano:

J.H.V.H. mi vijest uputi, glasnik bi poslan k narodima: "Skupite se! Krenite na nj, krenite! Ustajte! U boj!" (Jeremija 49:14)

i upotrijebio te narode (predvođene NATO-m) da kazni i dobro prodrma narod koji bi trebao da prednjači u dobru i duhovnosti ali odbija da to učini. Zato će ih ON protjerivati i to kao što je u stara vremena pred Izraelom protjerivao hananske idolopoklonike: stršljenovima!

Stršljene ću pred tobom odašiljati da ispred tebe tjeraju u bijeg Hivijce, Kanaance i Hetite. (2. Mojsijeva 23:28)

Povrh toga, među njih će Jahve, Bog tvoj, slati stršljene dok ne izginu koji bi preostali i sakrili se pred tobom. (5. Mojsijeva 7:20)

Pred vama sam poslao stršljene koji su ispred vas tjerali dva kralja amorejska: nemaš što zahvaliti svome maču ni svome luku. (Jošua 24:12)

A eto stršljenovi su se okomili baš na Srbe i to u vidu američkih (NATO) aviona F-18 koji se doslovno zovu Hornet (u prevodu: stršljen). Prvi put ovakvi avioni su upotrijebljeni protiv Srba za bombardovanje položaja VRS u okolini Goražda 11.04.1994., a kasnije je ovaj tip aviona korišten u svim kasnijim napadima na položaje oko Sarajeva, u bombardovanju Republike Srpske avgusta 1995. kojim je NATO ubrzao okončanje rata, ali i pomogao protjerivanju Srba sa ogromnog prostora na kojem su vijekovima prebivali (u tzv. Visokoj Krajini), kao i konačno u bombardovanju SR Jugoslavije 1999. nakon kojeg je mnogo Srba takođe moralo da napusti Kosovo, kojeg su takođe vijekovima naseljavali. A evo uzroka svemu tome:

Oni što vode narod taj, zavode ga, a koji se voditi daju, propali su. (Isaija 9:16)

Efrajim je kao golubica plaha i bez razuma; oni pozivaju Egipat (UN, u vrijeme glavnog dijela raspada YU generalni sekretar UN bio je Egipćanin Butros-Petar Gali) , idu u Asiriju (SAD).
Kamo god otišli, na njih ću razapeti svoju mrežu, oborit ću ih kao ptice nebeske, za njihovu ih kazniti zloću. Teško njima jer od mene odbjegoše! Propast na njih jer se pobuniše protiv mene! Otkupit ih hoću, a oni protiv mene lažu. Oni me ne prizivlju iz srca kada kukaju na svojim ležajima; razdiru svoje lice zbog žita i mošta, ali protiv mene se bune.

Dok sam im ja mišicu krijepio (blagoslov nad RS u toku rata 1992-1995), oni su zlosti smišljali protiv mene! Okreću se prema ništavostima, oni su poput varljiva luka. Poradi razbješnjela jezika knezovi će im od mača pasti, bit će im to na ruglo u zemlji egipatskoj. (Hošea 7:11-16)

Zaputiše se u Egipat, ne pitajući usta moja, da se uteku faraonovu zaklonu i da se zaštite u sjeni Egipta.
Oslonac na OUN i NATO (Zapad), na međunarodnu zajednicu umjesto na Oca Nebeskog i duhovan život i rad.
Zaklon faraonov bit će na sramotu, i na ruglo zaštita u sjeni Egipta.
Eno mu knezova već u Soanu, podanici stigoše u Hanes:
svi će se oni razočarati u narodu beskorisnom, neće im biti na pomoć ni na korist, već na sramotu i porugu.
(Isaija 30:2-5)

Očito je danas na primjeru Kosova koliko su oni zaista pomažu i šta vrijedi oslonac na njihovu zaštitu. Pa ipak sve se ovo dešava i radi toga da se istovremeno razotkriju spletke svjetskih moćnika i njihove propasti radi.

I pokvariće na ovoj gori (Balkan) zastirač kojim su zastrti svi narodi, i pokrivač kojim su pokriveni svi narodi. (Isaija 25:7, prevod Bakotić)

Ovdje se jasno govori da je jedna od "namjena" balkanske krize ili krize raspada YU raskrinkavanje i razotkrivanje ružnog lica "međunarodne zajednice" (u stvari međunarodnih moćnika i spletkara) koji na sve načine pokušavaju prije svega da porobe svijest ljudi, jer porobivši svijest lako će porobiti i sve drugo. Ali na ovim događajima svako ko imalo razmišlja sopstvenom glavom ima pregršt primjera laži i manipulacija koje su se razotkrile i tek će da se razotkriju.

Jao Asiru (SAD), šibi gnjeva mojega, prutu kojim srdžba moja zamahuje! Na puk ga poslah nevjeran, na narod što me razjari, da ga oplijeni i opljačka, da ga izgazi ko blato na ulici.
Ali on nije tako mislio, i u srcu nije tako sudio, već u srcu zasnova zator, istrebljenje mnogih naroda. Govoraše: "Nisu li svi knezovi moji kraljevi?
I kad dovrši J.H.V.H. sve djelo svoje na gori Sionu i u Jeruzalemu, kaznit će plod ohola srca kralja asirskog i drskost njegovih ponositih očiju.
Jer reče: "Učinih snagom svoje ruke i mudrošću svojom, jer sam uman; uklonih međe narodima i blaga njihova opljačkah, kao junak oborih one što sjede na prijestoljima.
Ruka moja kao gnijezda zgrabi bogatstva naroda. Kao što se kupe ostavljena jaja, zemlju svu sam pokupio, i nikog ne bi krilima da zalepeće, kljun otvori, zapijuče."
Zar se hvali sjekira povrh onog koji njome siječe? Hoće li se oholit pila povrh onog koji njome pili? Ko da šiba maše onim koji je podiže, il štap diže onog koji drvo nije.
J.H.V.H. nad Vojskama poslat će stoga gojaznima njegovim skončanje, slavu će mu ognjem potpaliti
(11.septembar 2001. u Njujorku, dvije najviše zgrade gore i na kraju su srušene), kao što se vatra potpiruje. (Isaija 10:5-16)

On obara one koji obitavahu visoko, razvaljuje tvrđu visoku, ruši u prah, sravnjuje sa zemljom, (Isaija 26:5)

Jahve slomi štap zlikovački i žezlo vladarsko što je bijesno bilo narode udarcima bez kraja i konca, što je gnjevno vladalo narodima progoneć ih nemilice. (Isaija 14:5-6)

Koji te vide, motre te, i o tebi razmišljaju: "Je li to čovjek koji je zemljom tresao i drmao kraljevstvima, koji je u pustinju svijet obraćao i sa zemljom sravnjivao gradove, koji sužnjeva svojih nikad nije kući otpuštao?" (Isaija 14:16-17)

Vidjeti tekst koji se namjenski bavi SAD i upozorenjima za njih i u kojem su ova upozorenja detaljnije razrađena.

A u Otkrivenju je NATO zapisan ovako:

I stadoh na pijesku morskome; i vidjeh zvijer gdje izlazi iz mora (NATO je Sjeverno Atlantski - morski - okenaski Pakt), koja imaše sedam glava, i rogova deset, i na rogovima njezinijem deset kruna, a na glavama njezinijem imena hulna. (Otkrivenje 13, 1)

Evo dešifrovanja ovih simbola koji opisuju Zvijer.

Sedam od deset kruna koje se pominju u opisu zvijeri su: Belgija, Danska, Luksemburg, Holandija, Norveška, Velika Britanija i Španija koje su monarhije (kraljevine, a Luksemburg je veliko vojvodstvo).

Pored ovih 7 kruna zemalja koje su članice NATO (a koje se mogu otkriti i u zvjeri opisanoj u Otkrivenju 12:3), postoje još tri koje čine preostale evropske monarhije: Švedska, Lihtenštajn i Monako koje nisu članice NATO ali su pod njegovim okriljem. To ukupno čini ovdje opisanih 10 kruna.

Deset rogova jesu ostale članice NATO u vrijeme ključnih događanja na ovim prostorima 1992.-1999.

Ali takav zbir 7+10 dao bi 17 članica NATO a ne 16 koliko ih je tada bilo.

Kako dakle deset, kada ih je bilo samo još devet: Kanada, Francuska, Island, Italija, Portugal, SAD, Turska, Grčka i Njemačka? Evo kako. U NATO je 1955. godine ušla Zapadna Njemačka, a tada postojeća Istočna Njemačka je automatski sa ujedinjenjem sa Zapadnom Njemačkom (1990.) ušla i u NATO, tako da ona čini taj jedan nedostajući rog koji je bio skriven.

Sedam glava su takođe došle do izražaja u najnovijim događajima i to su tri koje su bile za rat u Iraku:

SAD, Velika Britanija i Španija i četiri koje su bile protiv: Francuska, Njemačka, Belgija i Luksemburg.

I zvijer koju vidjeh bijaše kao ris, i noge joj kao u medvjeda, i usta njezina kao usta lavova, i dade joj zmija silu svoju, i prijestol svoj, i oblast veliku.
I vidjeh jednu od glava njezinijeh kao ranjenu na smrt, i rana smrti njezine izliječi se.

Ovo bi moglo biti privremeno istupanje Francuske iz vojnih struktura NATO 1966.-1995., a dotada je čak i sjedište NATO bilo u Parizu. Ali kao što znamo, Francuska se vratila i to baš udjelom u bombardovanju VRS i snagama IFOR-a u Bosni 1995.
I čudi se sva zemlja iza zvijeri, i pokloniše se zmiji, koja dade oblast zvijeri.
I pokloniše se zvijeri govoreći: ko je kao zvijer? i ko može ratovati s njom?
(najveća vojna sila današnjice)
I dana joj biše usta koja govore velike stvari i huljenja, i dana joj bi oblast da čini četrdeset i dva mjeseca.
I otvori usta svoja za huljenje na Boga, da huli na ime njegovo, i na kuću njegovu, i na one koji žive na nebu.
I dano joj bi da se bije sa svetima, i da ih pobijedi; i dana joj bi oblast nad svakijem koljenom i narodom i jezikom i plemenom.
(rat sa YU)
I pokloniše joj se svi koji žive na zemlji kojima imena nijesu zapisana u životnoj knjizi jagnjeta, koje je zaklano od postanja svijeta. (Svi oni koji vide jedini spas i perspektivu ovog područja u tzv. "evroatlantskim integracijama" i koji su tako potpali su pod uticaj zvjeri). (Otkrivenje 13:1-8)

Ali oni koji se uzdaju u Oca Nebeskog i u Njegovu pravdu znaju da trebaju da se strpe jer:

Ako ko ima uho neka čuje. Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden; ko nožem ubije valja da on nožem bude ubijen. Ovdje je trpljenje i vjera svetijeh! (Otkrivenje 13:9-10)

Ko je i kako radio drugima, vratiće mu se isto tako, s tim što je vrijeme tog uzvrata sve kraće i kraće. Jer su događaji od 11. septembra (takođe zapisani u Otkrivenju 18 poglavlje), rat u Iraku koji ide sve lošije za one koji su ga započeli, ali i drugi najnoviji događaji, sve to dokazuju.
I sam rat u Iraku počeo je da pokazuje nejedinstvo unutar NATO, a to je potkrijepljeno proročanstvom iz Svetog Pisma:

Tada podigoh oči svoje i vidjeh i gle: četiri roga.
I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: što je to? A on mi reče: to su rogovi koji razmetnuše Judu, Izrailja i Jerusalim.
Potom pokaza mi Gospod četiri kovača.
I rekoh: šta su ti došli da rade? A on odgovori i reče: ono su rogovi koji razmetnuše Judu da niko ne podiže glave, a ovi dođoše da ih uplaše, da odbiju rogove narodima, koji podigoše rog na zemlju Judinu da je razmetnu.
(Zaharija 1:18-21)


nato


Ima već nekoliko godina kako smo u ova četiri roga razaznali simbol NATO saveza (zvijezda sjevernjača, sa četiri rogolika oštra kraka na sve četiri strane svijeta - vidjeti sliku) koji je svojim javnim i tajnim aktivnostima (kao i zemlje koje ga čine) potpomagao raspad Juge ("razmetanje Jude") i potpuno potčino sve narode na ovim prostorima "da niko ne diže glave", nego se čak utrkuju ko će prije u "partnerstvo za mir", ali je primjer Makedonije februara 2001. godine jasno pokazao da mir time nije zagarantovan, a to je "partnerstvo" u svakom pogledu jako jako skupo.
Već izvjesno vrijeme smo očekivali da se pojave neki ovdjepomenuti "kovači" koji će malo pomrsiti račune osiljenom vojnom savezu, "četiri kovača" na iznenađujući način (kako to često biva) napokon pojavila i to iz krila samog tog saveza.
Evo vijesti koje o tome govore:

Evropa stvara sopstvenu vojsku izvan NATO
Četiri evropske države koje su se oštro protivile ratu u Iraku - Nemačka, Francuska, Belgija i Luksemburg, u Briselu su predložile da se do 2004. godine stvori komanda višenacionalnih snaga za evropske vojne operacije u kojima ne učestvuje NATO. Visoki predstavnici ove četiri zemlje dogovorili su stavove u pogledu razvoja evropskih snaga za brzu intervenciju koje bi bile otvorene i za druge zemlje članice EU. "Došao je trenutak za novu fazu u izgradnji odbrane Evrope", kaže se u njihovom saopštenju. (30.04.2003.)

Kritikovan odbrambeni plan evropske četvorke
SAD, Velika Britanija i NATO kritikovali su plan četiri evropske zemlje, koje su se protivile ratu protiv Iraka, da pojačaju međusobnu saradnju na polju odbrane. Na svom mini-samitu u Briselu, lideri Francuske, Nemačke, Belgije i Luksemburga izrazili su želju da uspostave sopstveni štab višenacionalnih snaga i vojne snage za brzo reagovanje. Američki državni sekretar, Colin Powell, osudio je tu ideju rekavši da bi bilo bolje jačati vojnu sposobnost postojećih struktura. Britanski ministar odbrane Geof Hoon pozvao je te četiri zemlje da ne remete harmoniju koja vlada u odnosima NATO-a i Evropske unije. (BBC 01.05.2003.)

Evo četiri kovača zavjere protiv dominacije osiljenih USA u svemu pa i u vojnom savezu NATO, i to izazivački u istom gradu gdje se nalazi i sjedište NATO-a, ali i Evropske Unije. Naravno to je uzburkalo (pa i poplašilo) USA i UK koji su se toliko osilili da se više ne obaziru čak ni na to da su njihove namjere sve providnije i da im je sve teže naći ikakvo, a kamo li uvjerljivo opravdanje za ono što rade u posljednje vrijeme. Šta će biti, ostaje se da se vidi, ali jedno je sigurno, Otac Nebeski se najbrže obračunava sa onima koji se previše osile.

NATO, istorijat i zanimljivosti

Diskusija na forumu o ovoj temi

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice