logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

"Četiri pravoslavne crkve gorele na Uskrs"

 

Maloprije sam vidio ovo:

Četiri pravoslavne crkve gorele na Uskrs
Crkva Svetog Save u Njujorku - pre i posle
Srpski sveštenik: Sve je izgorelo, ostali samo zidovi
Goreo i manastir u Rusiji

“Od crkve u Njujorku su ostali samo zidovi, makedonsku pravoslavnu Crkvu Vaskrsenja u sidnejskom predgrađu Rokdejlu vatrena stihija je potpuno uništila, dok je grčka pravoslavna Crkva Blagovesti u Melburnu samo oštećena. Požar u Rusiji i dalje bukti.”

“vatrogasna ekipa je pozvana oko 13.40h, samo nekoliko sati nakon što su završene jutarnje uskršnje liturgije u crkvi”


Gledam komentare na ove vijesti i pominju se riječi “srbomrsci”, “podmetnuto”, “nije slučajno”, “u miru sagraditi duplo veće i lepše crkve” i slično. Zanimljivo je kako neko odmah vidi “srbomrsce” iako je samo jedna od ovih crkvi Srpska.

Ali osvrnuo bih se na sledeći komentar koji je neko postavio:

“Izgorela, teško je ali sad treba glavu gore i napraviti novu. Pravoslavni vernici se ne vezuju ni za kakav materijal, jedino za šta su vezani je Bog i stremljenje ka spasenju duše. Poenta je da jeste strašna šteta ali to vjernicima ne treba biti razlog za očajanje i sumnje prema bogu.”

Slažem se da ne treba imati sumnju prema Bogu, ali gdje ćemo onda da je smjestimo? Da li bi možda bilo poželjno imati sumnju prema...sebi? Prema onome u šta se plašimo da zavirimo i od čega bježimo?

Ako ćemo pogledati po Svetom Pismu, a hrišćanski vjernici bi uvijek trebali da gledaju tamo, slični događaji sa crkvama i hramovima gdje ih proguta požar su se dešavali i jasno je opisano zbog čega se to dešava. Čak je unaprijed upozoreno i najavljeno u kakvim okolnostima će se takve stvari crkvama i hramovima dešavati pa se naknadno to sve i  dešavalo, što je poznato i sa istorijske strane za drevnu Izraelsku državu.

Hrist, čije su vaskrsenje slavili taj dan, je rekao da se ništa ne dešava bez Božijeg odobrenja.

Kako ona povezati to sa “srbomrscima” i sličnim faktorima?

U Svetom Pismu Bog je naložio Izraelcima da naprave hram u Božiju slavu. Nakon što je izgrađen Bog ga je lično posvetio, piše da se u jednom trenutku desilo ovo: “ne mogahu sveštenici stajati da služe od oblaka; jer se slave Božije napuni dom Božiji.” Bog se nakon toga javlja Izraelskom caru Solomonu i kaže mu: “posvetio sam taj dom koji si sazidao da tu namjestim ime svoje dovijeka; i oči će moje i srce moje biti ondje”.

Iz ovoga se vidi da je taj hram (dom Božiji) bio na puno višem nivou od sadašnjih hramova i crkava, jer ga je Bog posvetio sebi.

Ali Bogu nije bio nikakav problem da odbaci taj hram i da ga uništi (dozvoli da bude uništen na ove i one načine) u slučaju da Izraelci odstupe od Njega. I to se u više navrata i dešavalo.

Evo par zanimljivih i slikovitih stihova:

"I reče Bog: i Judu ću odbaciti od sebe kao što sam odbacio Izraela, i grad ću ovaj odbaciti, koji sam izabrao, Jerusalim, i dom, za koji rekoh: tu će biti ime moje." (2. Carevima 23,27)


"Ali ako se vi i sinovi vaši odvratite od mene i ne uzdržite zapovijesti mojih i uredaba mojih koje sam vam dao, i otidete i stanete služiti drugim bogovima i klanjati im se, tada ću istrijebiti Izrailja sa zemlje, koju sam vam dao, i ovaj dom, koji sam posvetio imenu svome, odbaciću od sebe, i Izrailj će postati priča i potsmijeh među svim narodima; a dom ovaj koliko je slavan, ko god prođe mimo nj, začudiće se i zapištaće, i reći će: zašto učini Bog ovo od ove zemlje i od ovoga doma? I odgovaraće se: jer su napustili Boga svoga..." (1. Carevima 9,6-9)

Kada je vavilonska vojska upala u Jerusalim, a što je Izraelski prork Jeremija koji je bio u Jerusalimu prorekao da će se desiti, tada je imala naređenje od strane vavilonskog cara da ne diraju proroka Jeremiju već da sa njim lijepo postupaju. Jedan od vavilonskih oficira je pronašao Jeremiju i dok je njegova vojska palila Jerusalim rekao mu je: “Bog tvoj izreče ovo zlo za ovo mjesto; i nanese i učini kako reče, jer zgriješiste Bogu i ne slušaste glasa njegova, zato vas snađe ovo.” (Jeremija 40,2-3)

Isti taj oficir je i spalio Jerusalimski hram:

"A desetoga dana petoga mjeseca godine devetnaeste carovanja Navuhodonosora cara Vavilonskoga dođe u Jerusalim Nevuzardan zapovjednik stražarski, koji služaše caru Vavilonskom. I popali dom Božiji i dom carski i sve domove u Jerusalimu; sve velike kuće popali ognjem." (Jeremija 52,12-13)

Evo ovde sve veoma jasno opisano od strane Boga preko tog proroka Jeremije upravo kad su hramovi i crkve u pitanju, šta je govoreno prije nego što je vavilonska vojska osvojila Jerusalim:

"Riječ koja dođe Jeremiji od Boga govoreći: Stani na vratima doma Božijeg, i oglasi ondje ovu riječ, i reci: čujte riječ Božiju, svi Judejci, koji ulazite na ova vrata da se poklonite Bogu. Ovako govori Bog nad vojskama, Bog Izrailjev: popravite svoje puteve i djela svoja, pa ću učiniti da stanujete na ovom mjestu. Ne uzdajte se u lažne riječi govoreći: crkva Božija, crkva Božija, crkva Božija ovo je. Nego doista popravite svoje puteve i djela svoja, i sudite pravo između čovjeka i bližnjega njegova. Strancu, siroti i udovici ne činite krivo, i krvi prave ne proljevajte na ovom mjestu, i ne idite za drugim bogovima na svoje zlo. Tada ću učiniti da stanujete od vijeka do vijeka na ovom mjestu, u zemlji koju sam dao ocima vašim. Eto, vi se uzdate u riječi lažne, koje ne pomažu. Kradete, ubijate i činite preljubu, kunete se krivo, i kadite Valima, i idete za drugim bogovima, kojih ne znate; pa onda dolazite i stajete preda mnom u ovom domu, koji se zove mojim imenom, i govorite: izbavismo se, da činite sve ove gadove. Je li ovaj dom, koji se zove mojim imenom, u vašim očima pećina hajdučka? Gle, i ja vidim, veli Bog." (prorok Jeremija 7,1-11)

Teško je dodati bilo šta na ovo.

Tu se pominju i lažni bogovi Vali kojima se kadi umjesto pravom Bogu. Ovaj Ruski manastir koji se zapalio juče za vrijeme proslave uskrsa zove se Valam.

Kroz cijelo Sveto Pismo se potencira jedno, a to je duhovnost čovjeka. Sve je bazirano na smjernicama i uspustvima kako da se čovjek približi Bogu. Sve ostalo je potpuno sporedno. Hramovi i crkve su samo još jedan alat koji je validan samo i jedino onda kada vrši svoju pravu fuknciju. Kada je ne vrši, ili kada se takav alat u tom obliku prevaziđe, on se odbacuje. Bog je preko svojih proroka najavio i onda zaista izvršavao uništavanje hrama kojeg je on lično posvetio, u vremenima kada su Izraelci odstupili od Njega. Kada čovjek ne izgrađuje svoju ličnu vezu sa Bogom unutar sebe već samo koristi vanjske hramove da bi sebi dao nekakav mir i iluziju da je pobožan i ugodan Bogu tada ti hramovi ne vrše svoju funkciju. Upravo zato Bog u navedenim stihovima kaže: "Ne uzdajte se u lažne riječi govoreći: crkva Božija, crkva Božija, crkva Božija ovo je". Iz toga se vidi da Bog ljudsku crkvu ne priznaje crkvom ukoliko se preko nje čovjek zaista ne približava Bogu, a to znači duhovnom izgradnjom, unutar sebe, a ne samo šetnjom do crkve, vanjskim običajima i ritualima.

Po učenju Novog Zavjeta pravi hram je u nama.

Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama. (1. Korincanima 6,19)

Hramovi-objekti su bili samo preteča i simbolika i bili su potrebni jedno vrijeme kao takvi, ali ljudi koji zaista rade na svojoj duhovnoj izgradnji time grade i održavaju hram u sebi, kako i piše u Novom Zavjetu.

Zašto onda u moderno vrijeme ljudi potenciraju i grade hramove-objekte na svakom ćošku i mnogo drže do njih? Najkraće rečeno: jer im je tako lakše, to ne traži da preispituju sve ono što imaju u sebi, da se duhovno izgrađuju, da rade na sebi. Idu linijom manjeg otpora. Radije sanjaju san da su pobožni ako ponekad odu u crkvu i drže do tradicionalnih običaja. I ne vole one koji im ukazuju da je to samo lijep i utješan san, iako im iste stvari govori i Sveto Pismo koje oni, na svoju sramotu, ni ne poznaju.

 

Jehoash

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice