logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Hadisi - Muhammedove izreke

 

 

8. Smirenost je od Allaha, žurba je od šejtana.
13. Allahu je najdraže ono djelo na kome se ustraje, makar bilo i maleno.
14. Allahu najdraže djelo je čuvanje jezika.
22. Želi ljudima ono što želiš sebi.
45. Najteža iskušenja su imali vjerovjesnici, a zatim njima slični dobri i pobožni ljudi. Čovjek podnosi udarce i nevolje prema snazi svoga vjerovanja; ako mu je vjera čvrsta, iskušenje će biti teže, a ako mu je vjera slaba i površna, iskušenje će biti srazmjerno snazi njegovog vjerovanja.
59. Najbrižniji čovjek je vjernik koji se istovremeno brine o ovosvjetskim i onosvjetskim poslovima.
63. Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.
65. Najbolje vjerovanje je znati da je Allah uz tebe, gdje god se ti nalazio.
66. Najbolji je džihad da se čovjek bori protiv svojih prohtjeva i svojih strasti.
69. Najbolja milostinja je da čovjek stekne znanje, pa da tom znanju poduči svog brata muslimana.
70. Među najbolja dobra djela ubraja se čuvanje jezika.
76. Najviša dobrota i velikodušnost je: da obilaziš onoga ko tebe ne obilazi; da dadneš onome koji je tebe odbio, i da oprostiš onome ko je tebi nepravdu učinio.
77. Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani; a najbolji je vjernik onaj koji je najljepše naravi. Najbolji izbjeglica (iseljenik) je onaj koji se čuva Allahovih zabrana; a najveći borac (mudžahid) je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime uzvišenog Allaha.
96. Prva grupa ljudi koja će ući u džennet sjaće kao pun mjesec četrnaeste noći, a oni koji će za njima doći biće kao zvijezda plamteća koja na nebu najviše sja. To su oni čija su srca čista i složna kao jedno srce i među kojima nema nesloge, mržnje i zavidnosti.
132. Ako mi prođe jedan dan u kojem nisam proširio svoje znanje koje me približava uzvišenom Allahu, tada mi taj dan nije blagoslovljen.
140. Kada Allah hoće dobro nekom čovjeku učini ga učenim u vjeri, sačuva ga od pohlepe za ovim svijetom i da mu da otkrije svoje mane. 144. Kada nešto hoćeš da uradiš dobro razmisli i ne žuri dok ti Allah ne pokaže izlaz iz teškoća.
145. Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote - sjeti se svojih mana i nedostataka!-
158. Ako ti nešto dušu tišti, napusti to.
186. Kada se neko od vas naljuti, ako je na nogama, neka sjedne, pa ako ga tako prođe ljutnja - dobro je, a ako ne prođe - neka prilegne (neka se malo nasloni i zatvori oči da se smiri).
194. Kada vaši poglavari budu najbolji ljudi među vama, vaši imućni najdarežljiviji, a vi budete svoje važne poslove obavljali dogovarajući se među sobom, onda vam je bolje živjeti na zemlji nego biti pod zemljom. A kada nad vama budu upravljali najgori među vama, i kada bogataši postanu tvrdice, a vaše važne poslove budete prepustili ženama - onda vam je bolje biti pod zemljom, nego živjeti na zemlji.
217. Oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi, budući da je žena stvorena od krivog rebra čiji je vrh najiskrivljeniji (odnosno da je osjetljive, emotivne naravi). Ako ga pokušaš ispraviti - slomićeš ga, a ako ga ne budeš ispravljao - ostaće savijeno. Stoga, budite pažljivi prema ženama!
226. Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti, a radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti.
227. Radite ono što vam je zapovijeđeno! (ne prepuštajte se stihiji). Svaki je čovjek pripremljen da s lakoćom obavlja onaj posao koji mu je predodređen.
228. Iskoristi pet stvari, dok te nije spriječilo drugih pet:
- život, prije smrti,
- zdravlje, prije bolesti,
- slobodno vrijeme, prije zauzetosti,
- mladost, prije starosti,
- bogatstvo, prije neimaštine.
234. Rad čovjeka koji je izišao iz svoje kuće žureći da zaradi i nahrani svoju malu djecu, je u ime Allaha a on sam je na Allahovom putu. Ako je krenuo da radi htijuci da nahrani i izdržava svoje stare i iznemogle roditelje, i u tom slučaju je na Allahovom putu. Ako je pak požurio da zaradi radi sebe, da ne bi bio ovisan od drugih, i tada je na Allahovom putu. Ali, ako je krenuo da zarađuje iz licemjernih pobuda, iz gordosti prema drugima, u tom slučaju on je na putu šejtana.
240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.
243. Nekima od stanovnika dženneta (raj) biće predočen džehennem (pakao), te će moći vidjeti stanovnike džehennema i pitati ih:-šta je bilo uzrokom da dospijete u džehennem? Jer, tako nam Allaha, mi smo došli u džennet samo putem onoga što smo od vas naučili. A oni im rekoše:-mi smo jedno govorili, a drugo radili.
248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.
253. Ebu Hurejre priča da je jedan čovjek rekao Muhammedu: -preporuči mi nešto. Božiji poslanik mu reče: - nemoj se srditi! Pa pošto ga čovjek i drugi put zamoli, poslanik mu ponovi nekoliko puta (savjetujući ga): - nemoj se srditi!
259. Čovjek neće biti pravi vjernik sve dok mu srce ne bude u skladu s jezikom, a jezik sa srcem; dok mu se ne budu podudarala djela s riječima i dok mu susjed ne bude siguran od njegovih pakosti.
267. Dobrim ljudima se odista događaju teškoće i nesreće u životu. Ali, bez sumnje, vjerniku se neće dogoditi nikakava nesreća, pa čak ni ubod trna, a da mu se zbog toga ne oprosti jedan grijeh i ne podigne, kod Allaha, dostojanstvo za jedan stepen.
270. U džennetu postoji kuća zvana "kuća radosti". U nju nece moći ući niko drugi osim onih koji su znali djecu obradovati.
274. Sve ima svoju suštinu. Čovjek ne može dosegnuti suštinu (bit) bogoljublja dok ne shvati da:
- ono što ga je zadesilo nije ga moglo mimoići, i
- da ga nije moglo zadesiti ono što ga je već mimoišlo.
289. Allah kaže:
"ko bude neprijatelj mome robu koga sam ja odabrao i koji je meni blizak, ja ću tome čovjeku navijestiti rat!"
"ničim se moj rob ne može meni više približiti, nego onim čime sam ga ja zadužio."
"moj rob se meni približava još i dobrovoljnim bogoslužjem, sve dok ga ne zavolim. A kad ga ja zavolim, onda postanem sluh njegov kojim sluša; vid njegov kojim vidi; ruka njegova kojom radi i hod njegov kojim ide. Ako me nešto zamoli, daću mu, a ako zatraži moju pomoć, ja ću ga zaštititi."
297. Zaista će uzvišeni Allah, zbog jednog dobrog muslimana, sačuvati od nesreće stotinu domova (porodica) njegovih komšija.
298. Uzvišeni Allah uzdiže i povećava vrijednost onog mladica, koji obuzdava svoje strasti i ne predaje se požudama.
302. Uzvišeni Allah neće oduzeti (ljudima) znanje na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovih duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru učeni ljudi, poslije čega na zemlji neće ostati nijedan učen čovjek, koji bi im mogao biti učitelj i vođa. Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore bez odgovarajuće spreme i znanja, čime će svijet zavoditi a i sami sebe upropastiti.
306. Uzvišeni Allah daje svome predanom vjerniku razna iskušenja da bi ga očistio od svakog grijeha.
308. Uzvišeni Allah će slati sljedbenicima Muhameda na završetku svakog stoljeća nekoga, ko će im vjeru obnavljati.
309. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice.
310. Uzvišeni Allah voli onoga koji - kad radi jedan posao - uradi ga čestito.
314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.
Najgori čovjek kod Allaha na sudnjem danu biće onaj, koji svoj intimni odnos sa ženom drugima objelodanjuje.
380. Allaha molite sa čvrstim uvjerenjem da će vaša molitva biti uslišena. Znajte, da uzvišeni Allah ne prima molitve od čovjeka čije je srce nemarno i koje je drugim stvarima zaokupljeno.
384. Bogoslužje čini Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on vidi tebe.
397. Dobročinstvo je biti lijepe naravi, a grijeh je ono što ti dušu tišti i što ti ne bi bilo drago da drugi saznaju.
404. U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi.
406. Kuća u kojoj se Kur'an uči i tumači, sija za stanovnike neba, kao što zvijezde sjaju i svjetlucaju stanovnicima zemlje.
408. Između čovjeka vjernika, idolpoklonika i nevjernika, stoji napuštanje redovne molitve (tj. Ko napusti redovnu molitvu, taj nije daleko od idolopoklonstva i nevjerovanja, a molitva je ograda koja ga štiti od toga).
413. Ko se iskreno pokaje i prođe grijeha, kao da ih nije ni činio (Allah ce mu ih oprostiti). Onaj koji traži od Allaha oprosta za grijehe a i dalje ih čini, sličan je onom koji se poigrava sa svojim gospodarom.
417. Govoriti o Allahovim blagodatima i pokazivati ih, je zahvalnost; a ne ispoljavati ih i ne govoriti o njima je nezahvalnost. Ko nije zahvalan na malom, nije zahvalan ni na velikom; a ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu.
430. Upoznaj Allaha i približi mu se kad si u blagostanju (i raspoloženju), jer će se on tebe sjetiti i pružiti ti pomoć kad ti bude najteže. Znaj da ono, što te je promašilo, nije te ni moglo pogoditi, a ono što te je pogodilo, nije te ni moglo mimoići. Znaj zatim, da je pomoć i uspjeh - u strpljenju; da ima utjehe poslije žalosti, i da zaista poslije svake tegobe slijedi olakšanje i blagostanje.
431.Obrazujte se i stičite znanje, a sa znanjem stičite mirnoću i dostojanstvo. Osim toga, budite ponizni i pokorni onima od kojih znanje stičete.
432. Obrazujte se koliko god hoćete ali, tako mi Allaha, nećete imati koristi od nagomilanog znanja dok ga u djelo ne sprovedete.
718. Tri stvari pojačavaju očni vid:
- gledati u zelenilo,
- gledati u tekuću vodu, i
- gledati u lijepo lice (koje je dozvoljeno gledati).
453. Sa sljedeća tri svojstva čovjek postiže sreću na obadva svijeta:
- strpljenjem u nesreći,
- zadovoljstvom Allahovim odredbama, i
- molitvom u raspoloženju i izobilju.
481. Obaveze vjernika prema komšiji su:
- ako se komšija razboli, da ga obiđe;
- kad umre, da se pomoli za njega i da ga isprati do groblja;
- ako komšija zatraži pomoć, da mu pomogne;
- ako komšiju pritisne kakva bijeda ili ga zadesi kakva sramota, da ga zaštiti i tu sramotu pokrije;
- ako je kod komšije kakvo veselje ili praznik, da ode i da mu čestita;
- ako komšiju kakva nesreća zadesi, (npr. Smrtni slučaj u porodici), da mu izrazi saučešće i da učestvuje u njegovom bolu;
- da svoju kuću ne podiže iznad njegove, kako mu ne bi zaklonio sunce i vjetar (čist zrak i vidik); i
- da ga ne uznemirava mirisom od kuhane hrane, (osobiti ako je komšija siromah), a da mu nešto od te hrane ne odnese i ne pošalje.

491. Zahvaljivanje Allahu na njegovim blagodatima - garancija je za trajnost tih blagodati.
605. Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.
645. Divim se vjerniku (i njegovom držanju): kad ga pogodi kakva nesreća, to podnosi strpljivo i nada se nagradi; a kada ga zadesi kakvo dobro, zahvaljuje Allahu i zadovoljan je.
660. Znanje je riznica, a pitanje je njen ključ. Zato pitajte, Allah vam se smilovao, jer će se time okoristiti četiri osobe:
- onaj ko pita,
- onaj ko odgovara na pitanje (poučavajući druge),
- onaj ko sluša, i
- onaj ko voli i poštuje gore spomenute.
675. Molite se noću, jer je to običaj dobrih ljudi koji su prije vas živjeli. Noćna molitva vas približava Allahu, sprječava vas od griješenja, čisti vaše grijehe i čuva tijelo od bolesti.
690. Grešnik koji priznaje svoje grijehe i nada se oprostu uzvišenog Allaha, bliži je milosti njegovoj nego pobožnik koji gubi nadu u Allahovu milost.
692. Prednost noćne molitve nad dnevnom je kao prednost tajne milostinje nad onom koja se javno daje.
695. Čitati Kur'an s razmišljanjem bolje je nego čitati ga formalno (bez razmišljanja o porukama).
788. Bolje ti je da Allah, tvojim posredovanjem, uputi jednog čovjeka na pravi put, nego da je tvoj sav prostor koji sunce obasjava od istoka do zapada.
830. Nije pravi vjernik ko neke nesreće ne ubraja u blagodeti, a neka zadovoljstva u nesreće.
834. Nije junak onaj ko ljude obara (u hrvanju), nego je junak ko sebe savlada u srdžbi.
872. Ono, što ti dušu tišti, ostavi.
918. Vjernik slici zgradi koja je spolja zapuštena, ali kada uđeš u nju nađeš je čistu i urednu; dok grešnik sliči grobnici koja je spolja uređena i okićena pa zadivi gledaoca, ali joj je unutrašnjost puna truleži.
921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.
924. Bolest je Allahov "bič" na zemlji, kojim on odgaja svoja stvorenja.
947. Ko je žurio, pogriješio je.
992. Ko želi da mu molitva bude primljena u nevolji, neka se u blagostanju moli Allahu.
1003. Ko oprosti onome ko mu je učinio nepravdu, u situaciji kada se može osvetiti, Allah će oprostiti onoga dana kada mu bude najteže (tj. Na sudnjem danu).
Allah kaže:"odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."
Ako te kakva nesreća zadesi ne reci: "da sam uradio ovako, bilo bi tako i tako", nego reci: "tako je Allah odredio". Jer, ono što on hoće, to i čini. Riječi "da sam" i "kad bih bio" otvaraju posao šejtanu.
1042. Allahova pomoć prati strpljive: poslije neugodnosti slijedi radost, a poslije teškoća dolazi olakšica.
1089. Nemojte se diviti poslu radnika dok ne vidite kakav će mu biti kraj.
1117. Vjernik neće dopustiti da bude ujeden iz jedne rupe dva puta.
1123. O, Enese! - kaže Muhammed svom drugu Enes ibni Maliku,- kada te zabrine kakva važna stvar moli se za znak od Allaha do sedam puta, pa postupi onako kako u svome srcu (u duši) osjetiš da treba uraditi.

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice