logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Poezija - Slobar

 

 

Ljubav je voda, uvod:
Nadahnuće za ovo što slijedi sam dobio kraj potoka negdje u okolini Banja Luke kada sam pripremao prvu od serije radio emisija "Izvor tihe vode" (emitovanih na BIG radiju marta i aprila 1993. godine.)

Mnogi ljudi misle da je ljubav vatra. Pjesnici i pjevači su o tome pjevali, govornici govorili, ljubavnici čak i izgarali. No, ljubav nije vatra, jer vatra je strast, a ljubav nije strast, premda može i strasna biti.

 

LJUBAV JE VODA

Voda može da teče
da stoji
da pada ili se diže
može biti silovita i bijesna kao bujica
vesela i razigrana kao planinski potok
a opet
može biti i ustajala kao bara
ili gorka kao nevoljnička suza

Voda je često duboka i nepregledna
tajanstvena i izazovna kao okean
zna biti opasna i hirovita kao olujno more
a ipak je uvijek čista i prosta kao studenac

Voda može da opere i očisti
topla voda da ugrije
hladna da rashladi i osvježi
može biti opojna i mila
kao planinski izvor umornom i osamljenom putniku

Kroz vodu treba umjeti plivati
treba je umjeti piti i njom se čistiti

Vodi se niko i ništa ne može trajno suprotstaviti
ni kamen čak
jer je i od kamena upornija
i jača

Najjača je kad je tiha i naizgled mirna
tu, uvijek prisutna
ako je i ponornica

Nemoguće ju je uništiti
premda može ispariti
ali se uvijek vraća
kao ljetna kiša na žednu zemlju

Vatra ne može uništiti vodu
voda može ugasiti vatru

Voda je život
pa i sami smo najvećma od vode sačinjeni

Bez vode se ne može
Lubav je dakle
voda

 

 

 

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice