logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Poezija - Jovan Jovanović Zmaj


aleksa_santic

 

Svetli grobovi
Epigrami - kratke poučne pjesme

 

Svetli grobovi

(Deklamovano na sélu koje su priredili đaci "Više gimnazije beogradske" 25. januara 1879. u korist porodice Đure Jakšića)

Bejaste li, braćo moja mlada,
Da l' bejaste vi na groblju kada,
Aj, na groblju, na golemu?
- Ta uvijek smo mi na njemu.
Groblje j' zemlja kôm se hodi;
Groblje j' voda kôm se brodi;
Groblje - vrti i gradine;
Groblje - brda i doline,
Svaka stopa:
Grob do groba.
Groblje j' spomen doba sviju;
Groblje - knjige što se štiju;
Povesnica svih zemalja,
Starostavnik cara, kralja,
I čitulja viših slika
Izabranika, mučenika,
Od početka pamtiveka.
Sve j' to groblje -
Al je i kolevka.

Nema broja ni imena
U visini zvezdam' svima,
Kamo l' broja i spomena
U zemljici grobovima!
Milione j' progutala tama,
Crna tama mnogih tisućleća,
Niko ih se više i ne seća
- Na pogdekom uvek gori sveća.
Il' je sveća, il' je ime svetlo,
Il' su dela koja se ne gase,
Pa redove nedoglednog groblja
Svojom zrakom krase.
Ti grobovi,
Stari, novi,
Oni sjaju
Svakom naraštaju -
Kad se umlje u prošlost udubi
U tamnici da se ne izgubi;
Kad se pustiš u davnine svete,
U davnine i svete i klete,
Da ti misô puta ne pomete.
To su vatre doglasnice,
Pružajuć se iz daljnih eona
U povorci onoj dugoj -
Dosvetljujući jedna drugoj
Strujom koja napred leti,
Težeć samo jednoj meti -
Pa se tako svetli mlazi -
Pa se vide svetli trazi
Jednog duha raznih doba,
Duha kome nema groba.
- U grob samo sruši kosti,
Strese pepô koj' mu smeta
Bržem buju viša leta
K uzvišenoj budućnosti.
Ko s' osvrne da pogledi
Bistrim okom i pogledom
Na grobove ove svetle,
Povesnice dugim redom,
Mora čuti kako j' živio,
Kroz vekove kroz maglinu,
Ded unuku, otac sinu,
Borac borcu dovikivô:
"Gde ja stadoh - ti ćeš poći!"
"Što ne mogoh - ti ćeš moći"
"Kud ja nisam - ti ćeš doći!"
"Što ja počeh - ti produži!"
"Još smo dužni - ti oduži!"
To su zbori, to su glasi
Kojima se prošlost krasi,
Što prodiru kroz svet mračni
Sa grobova onih zračni'
Spajajući gromkim jekom
I božanskom silom nekom,
Spajajući vek sa vekom.
Oko svakog svetlog groba
(Baš kâ gore oko zvezda)
Povesnica priča ovo:
Hvatalo se neko kolo,
Kolo mlado, kolo novo,
Nove klice stara nada,
Novo cveće stabla stara,
Duše čiste, srca mlada,
Naslednici svetog žara -
Tu se slegô život mladi
Da se s grobom razgovara.
"I ti pade, dragi brate!"
"Nisam, deco, vas dok traje!"
"Je l' ti borba bila teška?"
"Pokušajte, milina je!"
"Šta si hteo? - kud si pošô?"
"Tamo kud se stići mora!"
"Zar je vera tako jaka?"
"Uvek jača od zlotvora!"
"Malo nas je koj' bi smeli." -
"Al' vas jaka sila kreće!"
"Zar ko može stići celi?"
"Ko posumnja, nikad neće!"
"A ko behu oni divi
Koji su te napred zvali,
Koji su te ojačali,
Koji su ti krila dali?"
"To bejahu ideali!
Bez njih nema viša leta
Nad oblakom mraka gusta,
Bez njih bi se malaksalo,
Bez njih bi se brzo palo,
Svet bi bio grob bez cveta,
Život prazan - mladost pusta!"
Oko svakog svetlog groba
Prikupljô se život novi,
Naslednici svetog žara,
Kupili se sokolovi,
Pijuć dušom svetle zrake. -
Jest, tako je, braćo draga,
Ti grobovi nisu rake,
Već kolevke novih snaga!
I vama je, jaoj, pao
Stegonoša dičnog stega -
Vi stojite oko njega.
Tu pogleda brat na brata,
P' onda gore, p' onda u se;
Grudi dršću, usta ćute,
Ali duše razumu se.
Da l' to snaga niče nova?
- Daruj, Bože, blagoslova,
Da vas združi bratska sloga,
Zavetnike koji s' kupe
Oko groba Đurinoga!

 

Epigrami - kratke poučne pjesme

 

 

Satira

Satira je ravna nožu,
Treba oštro da postupa;
Manje boli kad je oštra,
Većma boli kad je tupa.


Čujte vi ozgora

Čujte vi ozgora
Oko carskih dvora
Ne govor'te vi narodu:
"Ova ti je zemlja mati!" -
On to mora osećati.


Savet nekima

U velikih dvora,
Velikih palata,
Sve je na visoko,
Al' su niska vrata.
Ako želiš ući,
Ne smeš ići pravo:
Zgrbiti se moraš,
Zgrbiti se zdravo.


Zloba

Zlobe ima svakad,
Zlobe ima svugde,
Blago onom dobu,
Koje, pa ma čime
Pozaguši zlobu.


Trčilaži

Nemaš karaktera! Jel' da ti je žao?
A kad bi ga imô, pošto bi ga dao?


Gde je istina

Ljudi vele da je
Istina u vinu,
A ja ću potpisat
Tu izreku njinu.
Al' i laž je blizu
- Ubila je tama -
Ona s' često nalazi
U nazdravicama.


Polovno znanje

Polovno znanje,
To ti je odelo
Uzano i tesno -
A ko se u njemu
Još razmeće besno,
Pući se i širi,
Podere ga brzo,
Pa golota viri.


Sreća i pamet

Mnogi vele: "Nemam sreće!"
Al' nijedan da se seti
Pa da katkad i to reče,
Da nema - pameti.


Poštenje

Poštenje se ne mož' kupiti,
Jer ga pošten ne prodaje
Ni za blaga sva golema;
A nepošten prod'o bi ga -
Al ga nema.

 

 

 

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice