logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Misterije Tore

 

 

Ako čovjek na Toru gleda samo kao na knjigu u kojoj su predstavljene priče i svakodnevne stvari, teško njemu! Takvu toru, koja bi se bavila svakodnevnim stvarima, čak i izvrsniju, mogli bismo i mi da sastavimo. Štaviše, u posjedu vladara svijeta ima i vrijednijih knjiga, i na njih bismo takođe mogli da se ugledamo, ako bismo baš poželjeli da sastavimo neku takvu toru. Ali Tora, u svakoj svojoj riječi, krije vrhunske istine i uzvišene tajne.
Zapazite kako tačno su uravnoteženi gornji i donji svjetovi. Izrailj koji je ovde dole uravnotežavaju anđeli gornjeg svijeta, u vezi kojih je napisano: "činiš vjetrove da su ti anđeli" (Psalmi 104,4). Jer, kada anđeli siđu na zemlju oni oblače zemaljsku odjeću, inače ne bi ni mogli da prebivaju u svijetu, niti bi svijet mogao da izdrži njihovo prisustvo. Ali, ako ovako stoji stvar sa anđelima, koliko to tek važi za Toru - Tora je stvorila anđele i sve svjetove koji, zahvaljujući Tori, i opstaju. Svijet ne bi mogao da podnese Toru da se nije zaodjela odjećom ovog svijeta.
Zbog toga su priče ispričane u Tori naprosto njeno spoljašnje ruho, i teško onom čovjeku koji to spoljašnje ruho smatra samom Torom, jer će takav čovjek biti isključen iz onoga svijeta. Zato je David rekao: "Otvori oči moje, da bih vidio čudesa zakona tvojega" (Psalmi 119, 18), to jest, stvari koje su ispod. Vidite sada. Najvidljiviji dio čovjeka jeste odjeća koja je na njemu, i oni koji nemaju razumijevanja, kada pogledaju u čovjeka, skloni su da u njemu ne vide ništa drugo osim njegove odjeće. U stvarnosti, međutim, tijelo čovjekovo je ono što daje ljepotu odjeći, kao što je njegova duša ono što daje ljepotu njegovom tijelu.
Tako je i sa Torom. Njene priče koje se odnose na stvari ovoga svijeta čine odjeću koja zaodijeva tijelo Tore. A to tijelo je sačinjeno od Torinih pouka gufe-Tora (tijela, glavna načela). Ljudi koji nemaju razumijevanja vide samo ove priče, spoljašnje ruho. Oni, koji proniču nešto više vide takođe i tijelo. Ali istinski mudri, oni koji služe najuzvišenijeg Kralja i stoje na planini Sinaj, proniču na svaki način u njenu dušu, dušu istinske Tore koja je osnovno načelo svega. Takvima će u budućnosti biti dozvoljeno da prodru u samu dušu duše Tore.
Teško onim grešnicima koji na Toru gledaju samo kroz priče koje govore o svjetovnim stvarima, opažajući tako samo spoljašnje odijelo. Ali, blago onim pravednicima čiji pogled prodire u samu Toru. Kao što se vino mora čuvati u vrču, tako i Tora mora da bude zaodjevena spoljašnjim ruhom. To ruho je sačinjeno od priča i dogodovština. Ali, na nama je da prodremo u njihovu suštinu.


Geršom G. Šolem, "Zohar" (Knjiga Sjaja)


U skladu sa tim:

"Istina nije došla gola u ovaj svijet, već u simbolima i slikama; drugačije svijet istinu ne bi mogao primiti..."

Nag Hammadi, apokrifno Evanđelje po Filipu

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice