logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Moral danas i nekad

 

 

"Živio sam mnogim životima kroz duge eone. Čovjek, pojedinac, nije moralno napredovao posljednjih deset hiljada godina. Potpuno stojim iza toga. Razlika između neukroćenog ždrijebeta i strpljivog teretnog konja je prosto razlika u izvježbanosti. Izvježbanost je jedina moralna razlika između današnjeg čovjeka i čovjeka od prije deset hiljada godina. Ispod njegove tanke kože moralnosti koju je sam uglacao leži isti divljak koji je bio i prije deset hiljada godina. Moral je društveno bogatstvo, priraštaj kroz bolne vijekove. Novorođenče će postati divljak osim ako se ne izvježba, ako se ne uglača apstraktnom moralnošću koja se toliko dugo sakupljala...Pitam vas, da li se danas propovjeda viši moral od onog što ga je propovjedao Hrist, Buda, Sokrat ili Platon, Konfucije i kogod je bio autor "Mahabharate"? Blagi Bože, prije pedeset hiljada godina, u našim totemskim porodicama, naše su žene bile čistije, naši grupni odnosi čvršći i pravilniji. Moram da kažem da je moral koji smo upražnjavali u onim starim danima bio viši od morala koji se upražnjava danas. Nemojte da žurno odbacite ovu misao. Sjetite se naših dječijih radnika, naše potplaćene policije i iskvarenih političara, naše iskvarene hrane i našeg ropstva u kome su kćeri siromaha. Kada sam bio Sin Planine i Sin Bika, nije se znalo šta je prostitucija. Bili smo čisti, kažem vam. Nismo ni sanjali o takvim dubinama obespravljenosti. Da, i sve današnje niže životinje su čiste. Potreban je čovjek sa svojom maštom, potpomognut svojim vrhunskim poznavanjem stvari, da izmisli smrtne grijehe. Niže životinje, druge životinje, nesposobne su za grijeh.
Brzo sam proletio kroz mnoge živote u mnogim vremenima i mnogim mjestima. U starim vremenima kažnjavali smo drastično i ubijali brzo. To smo činili zato što smo to željeli, zbog hira, ako želite. Ali nismo bili licemjeri. Nismo zvali štampu, i sveštenstvo, i univerzitete da opravdaju svojevoljnost divljaštva. Činili smo ono što smo željeli da činimo, uspravljeni, i uspravljeni smo se suočavali sa posljedicama i kaznom, i nismo se krili iza skuta klasika ekonomije i građanskih filozofa, nismo se krili iza skuta pridruženih propovjednika, profesora i izdavača..."


Džek London, "Zvjezdana lutalica"

 

 

 

 

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice