logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Proučavanje Svetog Pisma - osam načina

 

1) Kroz priču
2) Čitanje "između redova"
3) Značenje simbola
4) Značenje riječi
5) Značenje imena
6) Značenje slova
7) Kroz značenje i povezivanje brojeva
8) Kroz "abecedu Svetog Pisma"

Primjeri

 

Kada se govori o spoznajama iz Svetog Pisma do sada smo pronašli i koristimo osam osnovnih načina (uglova) proučavanja Svetog Pisma i do mnogo toga smo došli sjedinjavanjem komponenata dobijenih pomoću tih osam osnovnih načina. Sada ćemo ih pobrojati i dati primjer za svaki da bi bilo jasnije o čemu se radi:

 

1. Kroz priču (poznavanje i povezivanje događaja koji su u Svetom Pismu opisani)

Ovo jednostavno znači dobro teoretsko poznavanje događaja koji su opisani u Svetom Pismu, njihovog vremenskog rasporeda i povezanosti, kao i sličnosti događaja ili izreka i izjava koje su zapisane. Da bi se ovladalo znanjem Svetog Pisma kroz priču i da bi se to znanje održalo, potrebno je redovno čitati Sveto Pismo, od korica do korica. To nije jedini niti glavni razlog zašto Sveto Pismo treba redovno čitati, ali za svako dublje studiranje je svakako neophodno.

Primjer: Isusovo poređenje trganja klasja u subotu sa situacijom u kojoj se našao kralj David kada je pojeo posvećene hljebove iako to nije po Zakonu datom Mojsiju (vidi Matej 12:1-6; 1. Samuelova 21:1-6; 3. Mojsijeva 24:5-9) iz kojeg on izvodi pouku da nijedno pravilo nije sebi samom svrha i da uvijek ima izuzetaka od pravila jer nijedno pravilo ili zakon ne može pokriti sve situacije u kojima se ljudi mogu naći.

Uvijek je važna svrha s kojom je pravilo dato a ne puko i kruto slovo bilo kog zakona pa i Božijeg. Tim prije što su zapovijesti ljudima davane prema njihovom tadašnjem duhovnom stanju sa ciljem da budu vodiči ka poboljšalju, a ne apsolutne i zabetonirane odredbe.

 

2. Čitanje "između redova" (ono što nije direktno napisano, ali se može zaključiti iz konteksta)

Npr. kada se J.H.V.H. obraćao Isusu Navinu (Jošua, Jozua), iako to nije zapisano, može se zaključiti da se Isus Navin veoma uplašio i smeo kada mu je J.H.V.H. rekao kakav je zadatak pred njim, pa ga je zato On nekoliko puta hrabrio:

Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti predati tome narodu u našljedstvo zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovijem da ću im je dati.

Samo budi slobodan i hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovjedio Mojsije sluga moj, ne otstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, da bi napredovao kuda god pođeš.

Nijesam li ti zapovjedio: budi slobodan i hrabar? ne boj se i ne plaši se; jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god ideš.

(Jošua 1:6-7,9)

 

3. Značenje simbola

Npr. golub = bezazlenost, mir, ljubav između dvoje ljudi, objava novog početka;
maslina = pomazanik Hristos, plemeniti rod, dugovječnost ...
rog = sila, moć

 

4. Značenje riječi

Primjer: Hebrejska riječ necer koja znači mladica, grančica, izdanak, korijen je iz kojeg je nastalo ime Isusovog zavičajnog mjesta Nazareta tj. Ncaret -a. Vrlo je karakteristično da se bez poznavanja značenja ove riječi ne može pronaći podloga za ono na što se Evanđelje po Mateju poziva:

I došavši onamo, namjesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao što su kazali proroci da će se Nazarećanin nazvati. (Matej 2:23)

Danas se niko ne usuđuje da dovodi u pitanje ovo Matejevo vrlo slobodno pozivanje na proroke, iako u proročkim knjigama Svetog Pisma to što Matej govori nigdje tako doslovno ne piše! Pa ipak, to je samo naizgled, jer Matej ovdje upravo primjenjuje ovaj način proučavanja Svetog Pisma i poziva se na proroka Isaiju:

Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejeva, i izdanak iz korijena njegova izniknuće.

I na njemu će počivati duh Gospodnji (J.H.V.H.), duh mudrosti i razuma, duh savjeta i sile, duh znanja i straha Gospodnjega. (Isaija 11:1-2)

Stablo Jesejevo (Jišajevo) je rod cara Davida u kojem se Isus rodio (Jesej je ime Davidovog oca). Kada se to zna i kada se zna značenje riječi necer (koju i Isaija ovdje koristi), odnosno veza sa imenom mjesta Nazaret, jasno je šta je evanđelist Matej htio da kaže i na šta se on to poziva.

 

5. Značenje imena

Često je vrlo povezano i isprepleteno sa prethodnim (kao što se vidi iz primjera imena mjesta Nazaret), ali ima i svoje specifičnosti.

Npr. Kada Isus u 9. poglavlju Evanđelja po Jovanu tj. Ivanu (Jovan 9:6,7) iscjeljujući slijepca od rođenja nakon što mu je prvo pomazao oči kalom kojeg je načinio od svoje pljuvačke i zemlje, zapovijedio da ide i umije se u banji Siloamskoj (a tamo čak i kaže da riječ Siloam odnosno Šiloah znači "poslan") cijela ta situacija simbolički može da znači sljedeće uputstvo koje je Isus dao svim "slijepcima" za duhovne stvari ovog svijeta:

"Prvo u svoje materijalno tijelo i duše udahnite i utkajte moje riječi, a onda se okupajte u banji riječi koje će vam donositi Božiji poslanici koji će vam biti poslani i tek tada ćete potpuno duhovno progledati."

Tokom vjekova mnogi su Božiji ljudi, poslanici, dali svoj doprinos duhovnom progledavanju čovječanstva (odnosno onog dijela koje je odlučilo da se otrgne od duhovnog sljepila), i ti ljudi su nam danas poznati kao velike duhovne osobe i reformatori, ali ima ih i koji su sasvim nepoznati, ali ne mora značiti da njihovo djelo ima manju vrijednost i doprinos. Jer samo Otac Nebeski vrednuje sve pravom mjerom i vidi pravim viđenjem.

Takođe, zanimljiva je podudarnost ovih Isusovih riječi i postupka sa onim što smo na druge načine i iz drugih uglova pronašli za grad koji se zove Banja Luka. A i po značenju imena, Banja Luka je sagrađena od samih riječi koje upućuju na sigurnost, iscjeljenje, odmor i preporod: banja i luka.

 

6. Značenje slova

Npr. E = vječnost, vječni (i zato čini osnovu hebrejskog naziva za Boga "El", što se može po značenju slova interpretirati kao "vječna ličnost")

T = istinitost, istiniti (dodatno potvrđuje da žrtva Isusa Hrista potvrđuje njegovu istinitost, jer je on razapet na konstrukciju koja je baš u obliku slova T, jedino tablica sa natpisom njegove "krivice" je još bila odozgo, pa je sve skupa koliko-toliko nalikovalo na krst; uz to zanimljivo je da se i u matematici istinit, odnosno tačan iskaz označava slovom T )

 

7. Kroz značenje i povezivanje brojeva

Ovo je nauka za sebe! Jedan dobar primjer dešifrovanja brojeva u Svetom Pismu je prikazan na ovoj stranici.

Svaki broj ima i svoje dodatno značenje i simboliku, pa je tako npr. 8 broj vječnosti, 7 broj punine za Zemlju (u smislu neodređenog ali punog broja - npr. "preko sedam gora, preko sedam dola...") itd.

Nasuprot opšteprihvaćenoj ali vrlo površnoj teoriji, 666 nije broj Zvjeri (sotone) nego samo broj nesavršenog čovjeka/žene, dok je u stvari pravi broj Zvijeri vjekovima skriven zbog te opšteprihvaćene zablude, i trebalo ga je pronaći, kako se u Svetom Pismu (Otkrivenje 13:18) i kaže. Ono što smo dosad o tome pronašli možete pogledati ovdje.

 

8. Kroz "abecedu Svetog Pisma"

Odnosno osnovne činjenice koje su jasno i nedvosmisleno iznesene u Svetom Pismu.

Npr. "Tvorac je stvorio čovjeka na Zemlji", "Isus iz Nazareta sin Marijin je Hristos, tj. Jevrejima obećani Mesija", "Sveto Pismo je pisano po Duhu Svetom".

Duhovne spoznaje koje smo iznijeli na ovoj stranici su dobar primjer za to kako se ovi načini (uglovi) kombinuju da bi se dobila jedinstvena slika. Ne tvrdimo da su te spoznaje savršene jer znamo da ćemo ih sigurno nadograđivati i dopunjavati kao i do sada.

A jedan od osnovnih zadataka svih nas na ovoj planeti je razvoj i učenje u svakom pogledu.Primjeri primjene 8 načina tumačenja Svetog Pisma

  • Jedan sveobuhvatan, detaljan, i za nas sa ovih prostora posebno važan primjer tumačenja Svetog Pisma je svakako onaj koji pokazuje da su u Svetom Pismu zapisani i time najavljeni nedavni burni događaji na ovim prostorima (raspad SFRJ, građanski rat...).
  • Jedno tumačenje koje ukazuje na to da je u Svetom Pismu zapisan vremenski interval između Prvog i Drugog svjetskog rata.
  • Jedan pogled na Sudnji Dan, njegovo vremensko određivanje, kao i pogled na sadašnju situaciju i ono što možemo očekivati u narednom periodu, kao i najbitnije: osvrt na ono šta i kako bismo trebali činiti, živjeti.
  • Detaljniji pogled na Hristovo poznato čudo množenja hljebova i riba, koji otkriva da se iza tog događaja kriju mnoge sakrivene poruke
  • Tumačenje proročanstva proroka Daniela o propasti Evropske Unije

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice