1. Дневника, глава 27

 

1. А синови Израиљеви по свом броју, главари домова отачких, тисућници и стотиници и управитељи њихови, служаху цару у сваком послу у редовима, који долажаху и одлажаху од мјесеца до мјесеца, свакога мјесеца у години; а у сваком реду бијаше их двадесет и четири тисуће.

4 Мој. 1:4, 1 Дн. 28:21, 1 Дн. 29:6, 2 Дн. 1:2

2. Над првијем редом првога мјесеца бијаше Јасовеам син Завдилов, и у његову реду бијаше двадесет и четири тисуће.

2 Сам. 23:8, 1 Дн. 11:11

3. Од синова Фаресовијех бијаше поглавар над свијем старјешинама у војсци првога мјесеца.

1 Мој. 38:29

4. А над редом другога мјесеца бијаше Додај Ахошанин, и војвода у његову реду бјеше Миклот; и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

2 Сам. 23:9, 1 Дн. 11:12

5. Трећи војвода трећега мјесеца бјеше Венаја син Јодаја свештеника, поглавар; и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

6. Овај Венаја бјеше јунак међу тридесеторицом и над тридесеторицом; и над редом његовијем бјеше Амнизавад син му.

2 Сам. 23:20, 2 Сам. 23:22

7. Четврти, четвртога мјесеца Асаило брат Јоавов, а за њим Зевадија син му; и у реду његову бјеше двадесет и четири тисуће.

2 Сам. 2:18, 2 Сам. 2:23, 1 Дн. 11:26

8. Пети, петога мјесеца, поглавар Самут Језрајанин, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

9. Шести, шестога мјесеца, Ира син Икисов Текојанин, а у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

2 Сам. 23:26

10. Седми, седмога мјесеца, Хелис Фелоњанин од синова Јефремовијех, а у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

1 Дн. 11:27

11. Осми, осмога мјесеца, Сивехај Хусаћанин од синова Заринијех, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

2 Сам. 21:18, 1 Дн. 11:29

12. Девети, деветога мјесеца, Авијезер Анатоћанин од синова Венијаминових, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

1 Дн. 11:28

13. Десети, десетога мјесеца, Марај Нетофаћанин од синова Заринијех, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

2 Сам. 23:28, 1 Дн. 11:30

14. Једанаести, једанаестог мјесеца, Венаја Фаратоњанин од синова Јефремовијех, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

2 Сам. 23:30, 1 Дн. 11:31

15. Дванаести, дванаестог мјесеца, Хелдај Нетофаћанин од Готонила, а у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

Суд. 3:9, 1 Дн. 11:30

16. А над племенима Израиљевијем бијаху: над племеном Рувимовијем кнез Елијезер син Зихријев; над Симеуновијем Сефатија син Машин;

17. Над Левијевим Асавија син Кемуилов; над Ароновијем Садок;

1 Дн. 26:30

18. Над Јудинијем Елиуј од браће Давидове; над Исахаровијем Амрије син Михаилов;

1 Сам. 16:6

19. Над Завулоновијем Исмаја син Овадијин; над Нефталимовим Јеримот син Азрилов;

20. Над синовима Јефремовијем Исус син Азазијев; над половином племена Манасијина Јоило син Федајин;

21. Над другом половином племена Манасијина у Галаду Идо син Захаријин; над Венијаминовим Јасило син Авениров;

22. Над Дановијем Азареило син Јероамов. То бијаху кнезови племена Израиљевијех.

23. А не изброји Давид онијех који имаху мање од двадесет година, јер Господ бјеше рекао да ће умножити синове Израиљеве као звијезде небеске.

1 Мој. 15:5, 2 Мој. 32:13, 5 Мој. 1:10, 5 Мој. 10:22, 2 Сам. 24:1, Јевр. 11:12

24. Јоав син Серујин поче бројити, али не доврши; јер дође гњев Божји за то на Израиља; зато тај број не дође у књигу о цару Давиду.

2 Сам. 24:15, 1 Дн. 21:6, 1 Дн. 21:7

25. Над благом царевијем бијаше Азмавет син Адилов, а над благом по земљи, по градовима и по селима и по кулама Јонатан син Озијин.

26. А над ратарима, који рађаху земљу, бијаше Езрије син Хелувов;

27. А над виноградарима Симеј Рамаћанин; а над родом виноградским и над пивницама Завдије Сифмејин;

Пјес. 8:11

28. А над маслинама и смоквама по пољима Вал-Анан Гедеранин; а над уљем Јоас;

29. Над говедима што пасијаху у Сарону Ситрај Сароњанин, а над говедима по долинама Сафат Адлајев;

30. Над камилама Овил Исмаиљац; над магарцима Једаја Мероноћанин;

31. А над овцама Јазиз Агарејин. Сви ови бијаху настојници над благом цара Давида.

32. А Јонатан стриц Давидов бијаше саветник, мудар човјек и књижевник; он и Јехило син Ахмонијев бијаху са синовима царевијем.

33. И Ахитофел бијаше савјетник царев, и Хусај Архијанин пријатељ царев.

34. А послије Ахитофела бијаше Јодај син Венајин и Авијатар, а војвода царев бјеше Јоав.

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga