1. Дневника, глава 8

 

1. А Венијамин роди Велу првенца својега, Асвила другога, и Ару трећега,

1 Мој. 46:21, 4 Мој. 26:38, 1 Дн. 7:6

2. Ноја четвртога, и Рафу петога.

3. А синови Велини бијаху: Адар и Гира и Авијуд,

4. И Ависуја и Наман и Ахоја,

5. И Гира и Сефуван и Урам.

6. А ови бијаху синови Ехудови, бијаху поглавари домова отачких онима који живљаху у Гаваји, те их преселише у Манахат:

1 Дн. 2:52

7. Наман и Ахија и Гира, он их пресели; и роди Узу и Ахијуда.

8. А Сарајим, пошто их посла, роди синове у земљи Моавској с Усимом и Варом женама својим.

Рута 1:1

9. Роди с Одесом женом својом Јовава и Сивију и Мису и Малхама,

10. И Јеуса и Сахију и Мирму; ти бијаху синови његови, поглавари домова отачких.

11. А с Усимом роди Авитова и Елфала.

12. И синови Елфалови бјеху: Евер и Мисам и Самед; он сазида Онон и Лод и села његова;

Језд. 2:33, Нем. 6:2

13. И Верија и Сема, који бијаху поглавари домова отачких онима који живљаху у Ејалону; он истјераше становнике Гатске;

Ис.Н. 19:42, 1 Дн. 8:21

14. А Ахио, Сасак и Јеремот,

15. И Зевадија и Арад и Адер,

16. И Михаило и Јеспа и Јоха бјеху синови Веријини;

17. А Завадија и Месулам и Езекије и Евер,

18. И Исмерај и Језлија и Јовав бјеху синови Елфалови;

19. А Јаким и Зихрије и Завдије,

20. И Елинај и Зилтај и Елило,

21. И Адаја и Вераја и Симрат бјеху синови Семини;

22. А Јесван и Евер и Елило,

23. И Авдон и Зихрије и Анан,

24. И Ананија и Елам и Антонија,

25. И Јефедија и Фануило бјеху синови Сасакови;

26. А Самсерај и Сеарија и Готолија,

27. И Јересија и Илија и Зихрије бјеху синови Јероамови.

28. То бјеху поглавари домова отачких по породицама својим, и наставаху у Јерусалиму.

29. А у Гаваону наставаше отац Гаваону; а жени му бјеше име Маха.

1 Дн. 9:35

30. А син првенац његов бјеше Авдон, па Сур и Кис и Вал и Надав,

31. И Гедор и Ахијо и Захер,

1 Дн. 9:37

32. И Миклот, који роди Симеју. И они живљаху према браћи својој у Јерусалиму с браћом својом.

33. А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Јонатана и Малхисуја и Авинадава и Есвала.

1 Сам. 9:1, 1 Сам. 14:49, 2 Сам. 2:8, 1 Дн. 9:36, 1 Дн. 9:39, Дјела 13:21

34. А син Јонатанов бјеше Меривал; а Меривал роди Миху;

2 Сам. 9:6, 2 Сам. 9:10, 2 Сам. 9:12, 1 Дн. 9:40

35. А Мишини синови бјеху: Фитон и Мелех и Тареја и Ахаз.

1 Дн. 9:42

36. А Ахаз роди Јоаду; а Јоада роди Алемета и Азмавета и Зимрија. А Зимрије роди Мосу;

37. А Моса роди Винеју; а његов син бјеше Рафа, а његов син Елеаса, а његов син Асило.

38. А Асило имаше шест синова, којима су имена: Азрикам, Вохеруј и Исмаило и Сеарија, и Овадија и Анан. Ти сви бјеху синови Асилови.

39. А синови Исека брата његова: Улам првенац му, Јеус други, и Елифелет трећи.

40. И бијаху синови Уламови јунаци, који натезаху лук, и имаху много синова и унука, сто и педесет. Сви ти бјеху од синова Венијаминовијех.

1 Дн. 12:2, 2 Дн. 11:1, 2 Дн. 13:3, 2 Дн. 14:8, 2 Дн. 17:14, Нем. 4:13, Пјес. 3:7, Ефес. 6:11, Ефес. 6:19

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga