4. Мојсијева, глава 7

 

1. И онај дан кад Мојсије сврши и подиже шатор, и кад га помаза и освети са свијем посуђем његовијем и олтар са свијем посуђем његовијем, кад помаза и освети,

1 Мој. 32:26, 1 Мој. 32:29, 1 Цар. 8:64, 1 Дн. 4:10, Мат. 23:19, Ефес. 1:3

2. Донесоше кнезови Израиљеви, старјешине у домовима отаца својих, кнезови над племенима и поглавари од онијех који бише избројени,

2 Мој. 35:27, 1 Дн. 29:6, 2 Дн. 35:8, Нем. 7:70

3. Донесоше прилог свој пред Господа, шестора кола покривена и дванаест волова, једна кола два кнеза и по једнога вола сваки, и донесоше пред шатор.

4. А Господ рече Мојсију говорећи:

5. Узми то од њих да буде за службу у шатору од састанка, и подај Левитима, свакому према служби његовој.

6. И узе Мојсије кола и волове, и даде их Левитима.

7. Двоја кола и четири вола даде синовима Гирсоновијем према служби њиховој.

8. А остала четвора кола и осам волова даде синовима Мераријевим према служби њиховој под управом Итамара сина Арона свештеника.

9. А синовима Катовијем не даде ништа, јер им посао бијаше служити светињи, и ношаху на раменима.

2 Сам. 6:13, 1 Цар. 8:3, 1 Дн. 23:26

10. И донесоше кнезови да се посвети олтар кад би помазан, донесоше кнезови прилоге своје пред олтар.

5 Мој. 20:5, 1 Цар. 8:63, Језд. 6:16

11. А Господ рече Мојсију: један кнез у један дан а други кнез у други дан нека доносе своје прилоге да се посвети олтар.

1 Кор. 14:33

12. И први дан донесе прилог свој Насон син Аминадавов од племена Јудина;

13. А прилог његов бјеше једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом; а обоје пуно брашна бијелога помијешана с уљем за дар;

2 Мој. 25:29, 4 Мој. 7:25, 4 Мој. 7:31, 4 Мој. 7:37, 4 Мој. 7:49, 4 Мој. 7:55, 4 Мој. 7:61, 4 Мој. 7:67, 4 Мој. 7:73, 4 Мој. 7:78, Језд. 1:9, Јер. 52:19, Дан. 5:3

14. Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;

2 Мој. 30:34, 3 Мој. 16:12, 4 Мој. 16:46, 5 Мој. 33:8, 5 Мој. 33:10, 2 Цар. 25:14, Псал. 141:2, Иса. 60:6, Јер. 6:20, Јер. 41:5, Језек. 16:18, Мал. 1:11, Откр. 5:8

15. Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

16. Један јарац за гријех;

3 Мој. 4:23

17. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Насона сина Аминадавова.

Лука 3:32

18. Други дан донесе Натанило син Согаров, кнез племена Исахарова,

19. Донесе прилог свој: једну здјелу сребрну од сто и тридесет сикала, једну чашу сребрну од седамдесет сикала по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

20. Једну кадионица златну од десет сикала, пуна када;

21. Једно теле, једнога ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

1 Мој. 8:20, 3 Мој. 6:9, Псал. 20:1, Псал. 51:19, Језек. 45:17, Ефес. 5:2, Јевр. 9:13

22. Једнога јарца за гријех;

23. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Натанаила сина Согарова.

3 Мој. 7:11, 3 Мој. 7:13, 1 Цар. 8:63, Приче 7:14, Кол. 1:20

24. Трећи дан донесе кнез синова Завулоновијех, Елијав син Хелонов;

25. Његов прилог бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, а обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

26. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

27. Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

Иса. 53:7, Јован 1:29, Дјела 8:32, Гал. 1:4, 1 Пет. 1:19, Откр. 5:6

28. Један јарац за гријех;

29. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елијава сина Хелонова.

30. Четврти дан донесе кнез синова Рувимовијех Елисур син Седијуров;

31. Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, а обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

32. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

33. Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

34. Један јарац за гријех;

35. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елисура сина Седијурова.

36. Пети дан донесе кнез синова Симеуновијех Саламило син Сурисадајев;

37. Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

38. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

39. Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

2 Мој. 12:5, Иса. 53:7, Јован 1:29, Дјела 8:32, Јевр. 9:28, 1 Пет. 1:19, Откр. 5:6

40. Један јарац за гријех;

41. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Саламила сина Сурисадајева.

42. Шести дан донесе кнез синова Гадовијех Елисаф син Рагуилов;

4 Мој. 1:14, 4 Мој. 2:14, 4 Мој. 10:20

43. Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, а обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

3 Мој. 2:5, 3 Мој. 14:10, 4 Мој. 7:49, Јевр. 1:9, 1 Јов. 2:27

44. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

45. Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

Псал. 40:6, Псал. 50:8, Псал. 51:16, Иса. 1:11, Јер. 7:22, Амос 5:22, 2 Кор. 5:21

46. Један јарац за гријех;

47. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елисафа сина Рагуилова.

48. Седми дан донесе кнез синова Јефремовијех Елисама син Емијудов;

4 Мој. 1:10, 4 Мој. 2:18, 1 Дн. 7:26

49. Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

50. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

5 Мој. 33:10, Псал. 66:15, Псал. 141:2, Језек. 8:11, Мал. 1:11, Лука 1:10, Откр. 5:8, Откр. 8:3

51. Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

Мих. 6:1, Мих. 6:7

52. Један јарац за гријех;

53. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елисаме сина Емијудова.

54. Осми дан донесе кнез синова Манасијиних Гамалило син Фадасуров;

4 Мој. 1:10, 4 Мој. 2:20

55. Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

56. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

2 Мој. 30:7

57. Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

2 Мој. 12:5, Јован 1:29, Дјела 8:32, 1 Пет. 1:19, Откр. 5:6

58. Један јарац за гријех;

59. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Гамалила сина Фадасурова.

3 Мој. 3:1, Мих. 5:5, 2 Кор. 5:19, Ефес. 2:14

60. Девети дан донесе кнез синова Венијаминових Авидан син Гадеонијев;

4 Мој. 1:11, 4 Мој. 2:22

61. Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

62. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

Псал. 141:2, Иса. 66:20, Дан. 9:27, Рим. 15:16, Филиб. 4:18, Јевр. 13:15, Откр. 5:8

63. Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

4 Мој. 7:69, Псал. 40:6, Иса. 53:4, 2 Кор. 5:21

64. Један јарац за гријех;

65. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Авидана сина Гадеонијева.

3 Мој. 3:1, 1 Цар. 8:63, Приче 7:14, Кол. 1:20

66. Десети дан донесе кнез синова Дановијех Ахијезер син Амисадајев;

4 Мој. 1:12, 4 Мој. 2:25

67. Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

3 Мој. 27:25, 4 Мој. 3:47

68. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

2 Мој. 30:7, Псал. 141:2, Иса. 66:20, Дан. 9:27, Мал. 1:11, Лука 1:9, Рим. 15:16, Филиб. 4:18, Јевр. 13:15

69. Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

70. Један јарац за гријех;

71. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Ахијезера сина Амисадајева.

72. Једанаести дан донесе кнез синова Асировијех Фагаило син Ехранов;

4 Мој. 1:13, 4 Мој. 2:27

73. Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

74. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

Мал. 1:11, Лука 1:11

75. Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

76. Један јарац за гријех;

77. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Фагаила сина Ехранова.

78. Дванаести дан донесе кнез синова Нефталимовијех Ахиреј син Енанов;

4 Мој. 1:15, 4 Мој. 2:29

79. Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

Језд. 1:9, Јер. 52:19, Дан. 5:2, Зах. 14:20, Мат. 14:8, Мат. 14:11

80. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

81. Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

82. Један јарац за гријех;

83. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Ахиреја сина Енанова.

84. То је прилог од кнезова Израиљевијех да се посвети олтар пошто би помазан: дванаест здјела сребрнијех, дванаест чаша сребрнијех, дванаест кадионица златнијех;

Ис.Н. 22:13, Суд. 5:9, 1 Дн. 29:6, Језд. 2:68, Нем. 7:70, Приче 17:7, Иса. 60:6, Иса. 60:10, Ос. 13:10, Јевр. 13:10, Откр. 21:14

85. Свака здјела сребрна од сто и тридесет сикала, и свака чаша од седамдесет сикала; свега сребра у тијем судовима двије тисуће и четири стотине сикала, по сиклу светом;

86. Дванаест кадионица златнијех пунијех када, свака кадионица од десет сикала, по сиклу светом; свега злата у кадионицама сто и двадесет сикала;

2 Мој. 30:13

87. Свега стоке за жртву паљеницу дванаест телаца, дванаест овнова, дванаест јагањаца од године с даром својим, и јараца дванаест за гријех;

3 Мој. 2:1, 3 Мој. 6:14, 4 Мој. 15:4, Рим. 12:1

88. А свега стоке за жртву захвалну двадесет и четири вола, шездесет овнова, шездесет јараца, шездесет јагањаца од године. То је прилог да се посвети олтар, пошто би помазан.

89. И кад Мојсије улажаше у шатор од састанка да говори пред Богом, тада чујаше глас гдје му говори са заклопца што бјеше на ковчегу од свједочанства између два херувима; и говораше му.

1 Мој. 3:24, 2 Мој. 25:22, 2 Мој. 31:18, 3 Мој. 1:1, 4 Мој. 11:17, 4 Мој. 12:8, 1 Цар. 6:23, Псал. 18:10, Псал. 99:1, Јевр. 1:14, Јевр. 4:16

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga