Прва књига Мојсијева

која се зове Постање

 

Глава 1

 

1. У почетку створи Бог небо и земљу.

Јов 38:4, Иса. 44:24, Иса. 45:18, Јован 1:1, Јован 1:3, Рим. 1:20, Кол. 1:16, Јевр. 1:10, Јевр. 11:3

2. А земља бјеше без обличја и пуста, и бјеше тама над безданом; и дух Божји дизаше се над водом.

Иса. 40:12, Јер. 4:23

3. И рече Бог: нека буде свјетлост. И би свјетлост.

Псал. 33:9

4. И видје Бог свјетлост да је добра; и растави Бог свјетлост од таме.

5. И свјетлост назва Бог дан, а таму назва ноћ. И би вече и би јутро, дан први.

Јов 38:12, Псал. 74:16

6. Потом рече Бог: нека буде свод посред воде, да раставља воду од воде.

Јов 37:18, Псал. 33:6, Јер. 10:12

7. И створи Бог свод, и растави воду под сводом од воде над сводом; и би тако.

Псал. 148:4

8. А свод назва Бог небо. И би вече и би јутро, дан други.

9. Потом рече Бог: нека се сабере вода што је под небом на једно мјесто, и нека се покаже сухо. И би тако.

Јов 26:10, Јов 38:8, Јов 38:10, Псал. 95:5

10. И сухо назва Бог земља, а зборишта водена назва мора; и видје Бог да је добро.

11. Опет рече Бог: нека пусти земља из себе траву, биље, што носи сјеме, и дрво родно, које рађа род по својим врстама, у којем ће бити сјеме његово на земљи. И би тако.

Мат. 7:17, Лука 6:4, Јевр. 6:7

12. И пусти земља из себе траву, биље, што носи сјеме по својим врстама, и дрво, које рађа род, у којем је сјеме његово по његовијем врстама. И видје Бог да је добро.

13. И би вече и би јутро, дан трећи.

14. Потом рече Бог: нека буду видјела на своду небеском, да дијеле дан и ноћ, да буду знаци временима и данима и годинама;

5 Мој. 4:19, Јов 25:3, Јов 25:5, Псал. 74:16, Псал. 136:7

15. И нека свијетле на своду небеском, да обасјавају земљу. И би тако.

16. И створи Бог два видјела велика: видјело веће да управља даном, и видјело мање да управља ноћу, и звијезде.

17. И постави их Бог на своду небеском да обасјавају земљу.

Псал. 8:1

18. И да управљају даном и ноћу, и да дијеле свјетлост од таме. И видје Бог да је добро.

19. И би вече и би јутро, дан четврти.

20. Потом рече Бог: нека врве по води живе душе, и птице нека лете изнад земље под свод небески.

Псал. 104:24

21. И створи Бог китове велике и све живе душе што се мичу, што проврвјеше по води по врстама својим, и све птице крилате по врстама њиховијем. И видје Бог да је добро;

22. И благослови их Бог говорећи: рађајте се и множите се, и напуните воду по морима, и птице нека се множе на земљи.

1 Мој. 8:17, Јер. 29:6

23. И би вече и би јутро, дан пети.

24. Потом рече Бог: нека земља пусти из себе душе живе по врстама њиховијем, стоку и ситне животиње и звијери земаљске по врстама њиховијем. И би тако.

Псал. 33:9

25. И створи Бог звијери земаљске по врстама њиховијем, и стоку по врстама њезинијем, и све ситне животиње на земљи по врстама њиховијем. И видје Бог да је добро.

26. Потом рече Бог: да начинимо човјека по својему обличју, као што смо ми, који ће бити господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и од цијеле земље и од свијех животиња што се мичу по земљи.

Јов 20:4, Псал. 8:6, Псал. 100:3, Ефес. 4:24, Јаков 3:9

27. И створи Бог човјека по обличју својему, по обличју Божијему створи га; мушко и женско створи их.

Проп. 7:29, Мал. 2:15, Мат. 19:4, Мар. 10:6, 1 Кор. 11:7, Кол. 3:10

28. И благослови их Бог, и рече им Бог: рађајте се и множите се, и напуните земљу, и владајте њом, и будите господари од риба морских и од птица небеских и од свега звјериња што се миче по земљи.

1 Мој. 6:1, 1 Мој. 9:1, 1 Мој. 9:7, 1 Мој. 35:11, 3 Мој. 26:9, Псал. 127:3, Псал. 128:3, Иса. 45:18, 1 Тим. 4:3

29. И још рече Бог: ево, дао сам вам све биље што носи сјеме по свој земљи, и сва дрвета родна која носе сјеме; то ће вам бити за храну.

Јов 36:31, Псал. 136:25, Псал. 146:7, Дјела 14:17

30. А свему звјерињу земаљском и свјема птицама небеским и свему што се миче на земљи и у чем има душа жива, дао сам сву траву да једу. И би тако.

Јов 39:3, Псал. 145:15, Псал. 147:9

31. Тада погледа Бог све што је створио, и гле, добро бјеше веома. И би вече и би јутро, дан шести.

Псал. 104:24, 1 Тим. 4:4

 

Vrh stranice Sledeca glava
Sledeca knjiga