<div align="center">

<TBODY>

Prevod znacenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Sve greske koje bi mogle biti prisutne na ovim stranicama su ili greske u prevodu ili u pripremi ovih stranica za internet.

1. Al-Ftihah

39. Az-Zumar

77. Al-Mursalt

2. Al-Baqarah

40. Ghfir

78. An-Naba'

3. l-'Imrn

41. Fussilat

79. An-Nazi't

4. An-Nis'

42. Ash-Shûra

80. 'Abasa

5. Al-M'idah

43. Az-Zukhruf

81. At-Takwr

6. Al-An'm

44. Ad-Dukhn

82. Al-Infitr

7. Al-A'rf

45. Al-Jthiya

83. Al-Mutaffifn

8. Al-Anfl

46. Al-Ahqf

84. Al-Inshiqq

9. At-Taubah

47. Muhammad or Al-Qitl

85. Al-Burûj

10. Yûnus

48. Al-Fath

86. At-Triq

11. Hûd

49. Al-Hujurt

87. Al-A'l

12. Yûsuf

50. Qf.

88. Al-Ghshiyah

13. Ar-Ra'd

51. Az-Zriyt

89. Al-Fajr

14. Ibrahm

52. At-Tûr

90. Al-Balad

15. Al-Hijr

53. An-Najm

91. Ash-Shams

16. An-Nahl

54. Al-Qamar

92. Al-Lail

17. Al-Isr'

55. Ar-Rahmn

93. Ad-Duha

18. Al-Kahf

56. Al-Wqi'ah

94. Ash-Sharh

19. Maryam

57. Al-Hadd

95. At-Tin

20. TH.

58. Al-Mujdilah

96. Al-'Alaq

21. Al-Anbiy'

59. Al-Hashr

97. Al-Qadr

22. Al-Hajj

60. Al-Mumtahinah

98. Al-Baiyinah

23. Al-Mu'minûn

61. As-Saff

99. Az-Zalzalah

24. An-Nûr

62. Al-Jumu'ah

100. Al-'Adiyt

25. Al-Furqn

63. Al-Munafiqûn

101. Al-Qri'ah

26. Ash-Shu'ar'

64. At-Taghbun

102. At-Takthur

27. An-Naml

65. At-Talq

103. Al-'Asr

28. Al-Qasas

66. At-Tahrm

104. Al-Humazah

29. Al-'Ankabût

67. Al-Mulk

105. Al-Fl

30. ArRûm

68. Al-Qalam

106. Quraish

31. Luqmn

69. Al-Hqqah

107. Al-M'ûn

32. AsSajdah

70. Al-Ma'rij

108. Al-Kauthar

33. AlAhzb

71. Nûh

109. Al-Kfirûn

34. Saba'

72. Al-Jinn

110. An-Nasr

35. Ftir or AlMal'ikah

73. Al-Muzzammil

111. Al-Masad

36. YSn.

74. Al-Muddaththir

112. Al-Ikhls or At-Tauhd

37. As-Sfft

75. Al-Qiymah

113. Al-Falaq

38. Sd.

76. Al-Insn or Ad-Dahr

114. An-Ns</TBODY>

</div>

<small><small>Zahvaljujemo Rijasetu na tekstu znacenja Kur'ana (preveo: Besim Korkut), </small></small>
<small><small>koji je ovdje organizovan i podijeljen u 114 html dokumenata, jedan za svaku suru, da bi se olaksalo citanje.</small></small>